Νέα έρευνα αξιολόγησε τη σχέση μεταξύ διαταραχών ύπνου και χρήσης κάνναβης. Έγινε σε φοιτητές στη Γαλλία και εξετάστηκε αν οι συμμετέχοντες είχαν αυπνία, έντονη υπνηλία, έλλειψη ύπνου ή κακή ποιότητα ύπνου τους 3 προηγούμενους μήνες.

Εδωσαν πληροφορίες για τη χρήση κάνναβης τον προηγούμενο χρόνο. Οι απαντήσεις χωρίστηκαν σε καθημερινή εβδομαδιαία, μηνιαία χρήση και σπάνια-ποτέ.

Αναλύθηκαν 14.787 άτομα μέσης ηλικίας 20,4 ετών. Οι περισσότερες ήταν γυναίκες. Ποσοστό  14% και 12% είχαν ιστορικό κατάθλιψης και άγχους. Αναφέρθηκε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία χρήση από το 1.5%, 4.4%, και 20.5% αντίστοιχα.

Εβδομαδιαία/ημερήσια χρήση ήταν πιο συχνή σε άντρες και όσους κάπνιζαν περισσότερες από 10 φορές την ημέρα, έπιναν περισσότερες από 3 φορές την εβδομάδα, χρησιμοποιούσαν υπνωτικά ή είχαν χαμηλή οικονομική επιφάνεια.

Φοιτητές με άγχος-κατάθλιψη έκαναν μεγαλύτερη χρήση. Αυπνία αναφέρθηκε από το 22,7%των φοιτητών.

Η ηλικία δεν συνδεόταν με τη χρήση κάνναβης και το φύλο και η ηλικία δεν συνδέονταν με αυπνία.

Η εμφάνιση αυπνίας αυξανόταν με τη συχνότητα χρήσης, ενώ υψηλότερη συχνότητα χρήσης συνδεόταν με αυξημένο πιθανότητες αυπνίας.

Η έρευνα έδειξε ότι οι πιθανότητες αυπνίας αυξάνονταν κατά 45% σε χρήστες κάνναβης έναντι μη χρηστών.

Οι υπολογισμοί αυξάνονταν με τη συχνότητα χρήσης και ήταν 2 φορές υψηλότεροι στους καθημερινούς χρήστες έναντι όσων δεν χρησιμοποιούσαν κάνναβη ποτέ ή σπάνια.

Εντονη υπνηλία, έλλειψη ύπνου και κακή ποιότητα ύπνου σχετίζονταν παρομοίως με τη χρήση κάνναβης

Tα ευρήματα αποκάλυψαν ότι φοιτητές με ιστορικό κατάθλιψης-άγχους είχαν αυξημένα επίπεδα χρήσης κάνναβης και παραπόνων για τον ύπνο. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι τα παράπονο ήταν πιο συχνά στους χρήστες κάνναβης άσχετα από το ιστορικό διάγνωσης ψυχικής υγείας. Παρόλα αυτά οι υπολογισμοί ήταν πολύ υψηλότερα σε όσους είχαν ιστορικό διάγνωσης ψυχικής υγείας.

Τα ευρήματα πρέπει να μεταφραστούν με προσοχή λόγω περιορισμών όπως το ότι οι φοιτήτριες ήταν περισσότερες στο δείγμα.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το ρινικό μικροβίωμα πιθανός διαγνωστικός βιοδείκτης για τη σηψαιμία
Ποιες τροφές είναι αφροδισιακές
'Αρειος Πάγος: Αντισυνταγματική η περικοπή στους μισθούς νοσοκομειακών γιατρών