Δυνατότητα σε οδοντίατρους να παρέχουν υπηρεσίες σε δημόσια νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, στον ΕΟΠΥΥ και σε άλλους Οργανισμούς, παρέχεται με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που τέθηκε χθες το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο για τη "Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία 'Ογκολογικό Κέντρο Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - Ελπίδα'", περιλαμβάνει και σειρά διατάξεων, όπως η παράταση έως τις 30 Ιουνίου μέτρων που είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Με το άρθρο 55, παρέχεται η δυνατότητα οδοντιάτρων να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, στον ΕΟΔΥ, στον ΟΚΑΝΑ, στο ΚΕΘΕΑ, στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, στην ανώνυμη εταιρεία ΕΚΑΠΤΥ, στον ΕΟΠΥΥ και τα Κέντρα Υγείας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Πρόκειται για τροποποίηση του νόμου 4058/12 (παρ. 1 άρθρου 41) για δυνατότα παροχής υπηρεσιών προς το ΕΣΥ από διάφορες ειδικότητες, στην οποία προστίθεται η ειδικότητα των οδοντιάτρων και διαμορφώνεται ως εξής:

"Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ο ΕΟΔΥ, ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΥΕΑ, η ΑΕΜΥ ΑΕ, το ΕΚΕΨΥΕ, η ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. και ο ΕΟΠΥΥ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, καθώς και τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών ή των περιοχών όπου έχουν εξαντληθεί οι υποψήφιοι επικουρικοί ιατροί από τους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς καταλόγους των Υ.ΠΕ., με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υ.ΠΕ., δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε ειδικότητας, οδοντιάτρους, ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νοσηλευτές, ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων, ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών - Θερμοϋδραυλικών), ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΠΕ φαρμακοποιών, ΔΕ βοηθών φαρμακοποιών, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, και ειδικούς θεραπευτές πρώην εξαρτημένους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα των εγκεκριμένων Οργανισμών ή Φορέων του ν. 4139/2013 (Α’ 74), με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), καθώς και της περ. α της παρ. 20 του ένατου άρθρου του ν. 4057/2012 (Α’ 54), μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας".

Δημ.Κ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ποια είναι τα οφέλη του πράσινου τσαγιού
Να τρέχω με τις φτέρνες ή με τις μύτες των δαχτύλων του ποδιού;
Σύσταση για διακοπή των ινσουλινοεκκριτικών φαρμάκων πριν από την επέμβαση