Εντός του Μαρτίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να αποστείλουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση τα στοιχεία  για την ποιότητα του νερού (ανθρώπινης κατανάλωσης) της τριετίας 2020, 2021 και 2022 για ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας, η οποία προβλέπεται από την Οδηγία της Ε.Ε. και η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης συνιστά παράβαση του Ευρωπαϊκού δικαίου και διέπεται από τους κανόνες εφαρμογής αυτού. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 της (α) σχετ. (άρθρο 13 της Οδηγίας 98/83/ΕΚ) και προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να ανταποκριθεί έγκαιρα στην υποχρέωσή της χώρας έχει ζητήσει από τους υπεύθυνους ύδρευσης να καταθέσουν τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας νερού το αργότερο μέχρι τις 13-3-2023 (την ερχόμενη Δευτέρα).

Αραγε αυτά τα στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα;

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]
Η MSD ανταγωνίζεται την Pfizer στην αγορά εμβολίων για τον πνευμονιόκοκκο μετά την έγκριση του FDA
Πολλαπλούν μυέλωμα: Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια