Εγκρίθηκε μαθαίνουμε η εκπόνηση της μελέτης του έργου: «Ανακαίνιση του υφισταμένου κτιρίου του Ψυχιατρικού Τμήματος και προσθήκη καθ’ ύψος σε τμήμα του κτιρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων». Δεν πρόκειται για κονδύλια που χορήγησε το Υπουργείο Υγείας αλλά για δωρεά της εταιρείας «Design & Application Engineers".

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου είναι στα 130.000 ευρώ και η μελέτη του έργου θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί σύνταξης μελετών, του Υπουργείου Υγείας και θα εγκριθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του .