Διευκρινίσεις για τις παροχές περίθαλψης σε άτομα που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική ικανότητα στον ΕΟΠΥΥ, παρέχουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Οργανισμού.

Σε σημερινή εγκύκλιο αναφέρεται πως στο άρθρο 60 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ αναφέρεται πως παροχές που δημιουργήθηκαν ενόσω ο δικαιούχος είχε ασφαλιστική ικανότητα, καταβάλλονται έστω και αν στη συνέχεια αυτός απώλεσε για οποιαδήποτε λόγο την ασφαλιστική του ικανότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρατίθενται οι εξής διευκρινίσεις:

Η παροχή δημιουργείται με την εκτέλεση της ιατρικής συνταγής, του παραπεμπτικού, της ιατρικής πράξης ή με την υλοποίηση εκάστης συνεδρίας.

Το εκδοθέν φορολογικό παραστατικό συνιστά αποδεικτικό, προκειμένου ο ασφαλισμένος να αξιώσει την απόδοση δαπάνης από τον Οργανισμό μέσα στο προβλεπόμενο από τον ΕΚΠΥ χρονικό διάστημα, ήτοι 6 μήνες και θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Στις περιπτώσεις αγοράς, όπως οπτικών, η απόδειξη αγοράς συμπίπτει με την ημερομηνία εκτέλεσης.

Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, η απόδειξη υπηρεσιών μπορεί να εκδοθεί σε χρόνο που ο δικαιούχος έχει απωλέσει την ασφαλιστική του κάλυψη.

Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση θα καταβληθεί εφόσον η υπηρεσία παρασχέθηκε ενόσω ο δικαιούχος είχε ασφαλιστική ικανότητα.

Πιο συγκεκριμένα, καταβάλλονται οι δαπάνες για τις συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν σε ημερομηνίες κατά τις οποίες ο δικαιούχος είχε ασφαλιστική ικανότητα και δεν αποζημιώνονται οι συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν σε ημερομηνίες που ο δικαιούχος δεν είχε ασφαλιστική ικανότητα.

Η μη ασφαλιστική κάλυψη κατά την εκτέλεση αποτελεί αιτία περικοπής, εκτός και αν το ασφαλιστικό ταμείο χορηγήσει αναδρομικά ασφαλιστική ικανότητα και καλύπτει ασφαλιστικά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των πράξεων.

Δημ.Κ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Σοβαρός ο αντίκτυπος από το κλείσιμο της Παιδοψυχιατρικής του ΠΑΓΝΗ
ΠΦΣ προς τους φαρμακοποιούς: Μείνετε στα 5 ευρώ ανά εμβολιασμό - Μη γίνει ό,τι με τα rapid tests
ECDC: Πόσοι παίρνουν φάρμακα προφύλαξης πριν από την έκθεση στον HIV - Τι ισχύει στην Ελλάδα