Επιλύθηκε τελικώς το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από την οριστική διακοπή κυκλοφορίας σκευασμάτων της εταιρείας AstraZeneca -για την οποία διακοπή είχε ενημερώσει τους πάντες από τον Αύγουστο του 2022- δίνοντας η εταιρεία τη δυνατότητα για άμεση επιστροφή τους στους προμηθευτές -φαρμακαποθήκες ή απευθείας στην εταιρεία- μετά από επιστολή που προώθησε. 

Βεβαίως όλα τα επιστρεφόμενα θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ταινία γνησιότητας και να πληρούν όλες τις σχετικές -εκ του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου -προϋποθέσεις για τη διαδικασία επιστροφής τους.