Σε γυναίκες με πολλαπλή σκλήρυνση που αναφέρουν νοητική δυσλειτουργία, διαταραχές ύπνου- όπως αυπνία και άπνοια- μπορεί ενδεχομένως να συμβάλλουν στην έκπτωση, αναφέρει έρευνα του Michigan Medicine.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 60.000 γυναικών και με σκορ αυτοαναφερόμενων διαγνώσεων και συμπτωμάτων ανακάλυψαν ότι γυναίκες με πολλαπλή σκλήρυνση ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν διαταραχές ύπνου, όπως αυπνία, άπνοια και υπνηλία.

Τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν στο Multiple Sclerosis Journal, επίσης υπέδειξαν ότι διαταραχές ύπνου που εντοπίστηκαν το 2013 συνέβαλεαν σε προβλήματα που αναφέρθηκαν από γυναίκες με πολλαπλή σκλήρυνση το 2017, όπως ανικανότητα παρακολούθησης οδηγιών, συζητήσεων και μνήμης.

Η αυπνία μεσολάβησε σε περισσότερο από το 10% αυτών των αποτελεσμάτων, ενώ στην άπνοια οφειλόταν το 34% της συνολικής επίδρασης μεταξύ πολλαπλούς σκλήρυνσης και ανικανότητας παρακολούθησης οδηγιών.

Οι διαταραχές ύπνου κέρδισαν σημαντική αναγνώριση για τον ρόλο τους στη νοητική εξασθένηση, που επηρεάζει έως το 70% ανθρώπων με πολλαπλή σκλήρυνση. Η Tiffany Braley, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικές οδούς μεταξύ ύπνου και αντίληψης της νοητικής λειτουργίας γυναικών με πολλαπλή σκλήρυνση.

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι άνθρωποι με πολλαπλή σκλήρυνση έχουν υψηλό φορτίο διαταραχών ύπνου, που έχει φανεί πως επηρεάζουν την ποιοτικά ζωής.

Παρεμβάσεις για την καθυστέρηση της νοητικής εξασθένησης στην πολλαπλή σκλήρυνση μπορεί ενδεχομένως να είναι πιο αποτελεσματικές στα προσυμτωματικά ή πρώιμα συμπωματικά στάδια.

Πηγές:
Multiple Sclerosis Journal

Ειδήσεις υγείας σήμερα
ΗΠΑ: 1 στους 6 ενηλίκους κάνει yoga
Τζελ θα αντικαταστήσει μελλοντικά τον βηματοδότη [μελέτη]
9η Εκστρατεία της ΑΜΚΕ Με Οδηγό το Διαβήτη, στις Κυκλάδες