Στην διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προχώρησε το ΙΦΕΤ (Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Ερευνας και Τεχνολογίας) για τις Υπηρεσίες «Συλλογής, μεταφοράς, διαλογής και επεξεργασίας των ληγμένων φαρμάκων και των φαρμάκων που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον, συμπεριλαμβανομένων των (ληγμένων ή/και μη χρησιμοποιηθέντων) κυταρροστατικών φαρμάκων, τα οποία προέρχονται από τα νοικοκυριά και συγκεντρώνονται πανελλαδικώς από τις Φαρμακαποθήκες.

Ο παρών διαγωνισμός αφορά σε 120 τόνους αποβλήτων προϋπολογισμού έως 150.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 4η Απριλίου.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Νέος πρόεδρος του ΣΕΒ ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος
Νέα πυρκαγιά σε κτίριο της Novo Nordisk στην Κοπεγχάγη
Επιζώντες από καρκίνο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για καρδιαγγειακές νόσους και άλλους καρκίνους [μελέτη]