Σε παράταση της ισχύος μιας σειράς μέτρων που είχαν επιβληθεί στα φαρμακεία λόγω της πανδημίας περιλαμβάνονται στο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε και αφορούσε τα εξής: «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη -ΕΛΠΙΔΑ", εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις». 

Σύμφωνα με την ενημέρωση που ήδη έχουν λάβει οι φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο οι παρατάσεις αναφέρονται στα κάτωθι μέτρα:

Άρθρο 63 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών- Παράγραφος 1

Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α' 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023, μόνο για τους εργαζόμενους σε υγειονομικές δομές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Υπενθυμίζεται πως με την υπ΄αριθμ. 129/10.01.2023 επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προσδιορίζεται το καθεστώς επιστροφής των ανεμβολίαστων φαρμακοποιών και του ανεμβολίαστου προσωπικού φαρμακείου στην εργασία τους.

Άρθρο 75 Παράταση ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Παράγραφος 5

Παρατείνεται η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος από τους επιτρεπόμενους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φαρμακοποιοί, έως την 30η.6.2023.

Άρθρο 93 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας

-Δίδεται η δυνατότητα επανέκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονιών πασχόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της γνωμάτευσης σε έντυπη μορφή ή θεώρησής της από ελεγκτή ιατρό, έως την 30η.6.2023.

-Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και της επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, έως την 30η.6.2023.

- Για φάρμακα τα οποία εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής μέχρι την 30η.6.2023, κατόπιν καταχώρησης του σχετικού αιτήματος από τον ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σ.Η.Π

-Η λήξη συνταγών των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, πρόκειται να παραταθεί έως την 30η.6.2023.

Επίσης από την 1η Μαρτίου 2023 τέθηκε σε ισχύ η συνταγογράφηση των σκιαγραφικών σκευασμάτων από την ειδικότητα του Ακτινοδιαγνώστη. Ωστόσο, όσες συνταγές συνταγογραφούνται ή έχουν συνταγογραφηθεί εκτελούνται κανονικά από τα ιδιωτικά φαρμακεία εφόσον η ΗΔΙΚΑ το επιτρέπει, ανεξάρτητα από την ειδικότητα του συνταγογράφου ιατρού.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γιατί πονάω στο συκώτι
Πόσο ωφέλιμη είναι η άσκηση καρδιοπαθών με παρακολούθηση εξ αποστάσεως [ελληνική μελέτη]
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]