Κυβέρνηση και πολίτες πλήρωσαν τα περισσότερα χρήματα για υπηρεσίες Υγείας μέσα στην πανδημία. Η συνολική αύξηση των πληρωμών ανήλθε σε 10,8% από το 2019 έως το 2021 και διαμορφώθηκε στα 16,6 δισ. ευρώ, από 15,03 δισεκατομμύρια.

Τα παραπάνω προκύπτουν από σημερινή έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας έτους 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τη διετία 2020 - 2021, η αύξηση των πληρωμών εκτοξεύτηκε στο 14,3% για την Κυβέρνηση και στο 5,7% για τους ιδιώτες. Μικρή αύξηση υπήρξε και στις πληρωμές των ασφαλιστικών εταιρειών (+2,3%), ενώ οι πληρωμές των Ταμείων έμειναν στα ίδια επίπεδα.

Οι δαπάνες αφορούν υπηρεσίες νοσηλείας σε νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης, φαρμακεία διαγνωστικά κέντρα και εμπόρους λιανικής πώλησης ειδών Υγείας

Η συνολική δαπάνη Υγείας ανήλθε το 2021 στα 16,66 δισ. ευρώ. Κυβέρνηση και Ταμεία πλήρωσαν 10,35 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 62,2% της συνολικής δαπάνης, ενώ τα νοικοκυριά κατέβαλαν 5,55 δισ. ή το 33,3% της συνολικής δαπάνης. Οι ιδιωτικές πληρωμές εμφανίζουν σταθερή αύξηση σε μία πενταετία: το 2017 ήταν 5,03 δισ. ευρώ.

Τα περισσότερα χρήματα που κατέβαλαν τα νοικοκυριά το 2021 αφορούσαν υπηρεσίες νοσηλείας και αποκατάστασης (1,78 δισ. ευρώ) και ακολουθούν οι έμποροι λιανικής (2,47 δισ.) και οι πληρωμές σε φορείς εξωνοσοκομειακής φροντίδας (1,3 δισ.).

Πληρωμές ανά πηγή (σε δισ. ευρώ)

   2019 2020 2021 Διαφορά 2020 - 2021
Κυβέρνηση  4,10 4,42 5,05 +14,3%
Ταμεία  5,13   5,29 5,29   0
Ιδιωτική ασφάλιση  0,67  0,67 0,69  +2,3% 
Ιδιώτες  5,05  5,25  5,55  +5,7%
Σύνολο  15,03  15,71 16,66 +6%

Ποσοστό στο ΑΕΠ

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, η συνολική χρηματοδότηση για τις δαπάνες Υγείας ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) για το έτος 2021 ανήλθε στο 9,17% του ΑΕΠ έναντι 9,5% του έτους 2020. 

Η συνολική χρηματοδότηση δαπανών Υγείας παρουσίασε αύξηση κατά 6% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, η δημόσια χρηματοδότηση παρουσίασε αύξηση κατά 6,5%, ενώ η ιδιωτική χρηματοδότηση παρουσίασε αύξηση κατά 5,3% το έτος 2021 σε σχέση με το 2020.

Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες Υγείας (εκατ. ευρώ)

Η συμβολή του δημόσιου τομέα στη συνολική χρηματοδότηση αυξήθηκε από 61,9% το 2020, σε 62,2% το έτος 2021. Αντίθετα, η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στη συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες Υγείας μειώθηκε από 37,7% το έτος 2020 σε 37,5% το έτος 2021

Πηγές:
ΕΛΣΤΑΤ

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γονίδια οικογένειας από την Κολομβία ίσως "φρενάρουν" τη νόσο Alzheimer
Τι είναι οι ηλεκτρολύτες και σε ποιες τροφές τους βρίσκουμε
Περπάτημα: "Φάρμακο" κατά του πόνου στη μέση [μελέτη]