Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον τρόπο παροχής της κατ΄οίκον νοσηλείας, σε συνθήκες ανάλογες της νοσοκομειακής φροντίδας.

Στην ΚΥΑ, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως ως νοσοκομειακή φροντίδα στο σπίτι, στο πλαίσιο της κατ’ οίκον νοσηλείας, είναι η παροχή φροντίδας στον ασθενή στο σπίτι, σε συνθήκες ανάλογες της ενδονοσοκομειακής φροντίδας, ιατρονοσηλευτική υποστήριξη και συνεχή παρακολούθηση με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευόμενους φροντιστές (γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας τα οποία έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τις ανάγκες του ασθενή τους), με παράλληλη εξασφάλιση ιατρονοσηλευτικής υποστήριξης όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες του ασθενούς (ο αντίστοιχος διεθνής όρος είναι: Hospital at Home).

Παράλληλα, εξασφαλίζεται η δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης και εισαγωγής στο νοσοκομείο-κέντρο αναφοράς ή σε διασυνδεδεμένη-προκαθορισμένη δομή, σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης του ασθενή.

Ως εκ τούτου το ολοκληρωμένο πρόγραμμα νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι, αποτελείται από δύο λειτουργίες: την εξωνοσοκομειακή δηλαδή την παροχή φροντίδας στο σπίτι και την ενδονοσοκομειακή φροντίδα, όταν αυτή χρειαστεί.

Κριτήρια ένταξης

Τα βασικά κριτήρια ένταξης ενός ασθενούς σε πρόγραμμα κατ' οίκον νοσηλείας, βασίζονται κυρίως στην πολυπλοκότητα και την χρονιότητα της νόσου, καθώς και στην ανάγκη τεχνολογικής  -εξειδικευμένης υποστήριξής του και όχι τόσο στη συγκεκριμένη διάγνωση της νόσου.

Διαφέρουν, αναλόγως των χαρακτηριστικών των ασθενών. Η πορεία του ασθενούς, η συμμόρφωση και ανταπόκριση στην θεραπεία ορίζουν την ένταση και την διάρκεια της φροντίδας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ομάδας που παρέχει τη φροντίδα.

Τα κριτήρια για τους παιδιατρικούς ασθενείς είναι η ανεπάρκεια ενός ή περισσοτέρων οργανικών συστημάτων, που χρειάζονται ποικίλου βαθμού και χρονικής διάρκειας υποστήριξη, όπως οξυγονοεξαρτώμενοι ασθενείς, ασθενείς με τραχειοστομία ή σε μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό, ασθενείς σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, ασθενείς σε παρεντερική διατροφή ή σε παρατεταμένη ενδοφλέβια αγωγή ή σε περιτοναϊκή κάθαρση, καθώς και ασθενείς που χρειάζονται εντατική φυσικοθεραπεία ή κινητική αποκατάσταση λόγω της ασθένειας ή μετά την έξοδο τους από την ΜΕΘ.

Δημ.Κ. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
19 Μαΐου 2024: Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Ιατρού
Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΚΑΤ
Συμβουλές αυτοφροντίδας που θα κάνουν τη διαφορά