Τα άτομα που είχαν υγιή ύπνο πριν από τη μόλυνση με SARS-CoV-2 μπορεί να προστατεύονται καλύτερα από την ανάπτυξη Long -CoViD. Αυτό προκύπτει από μια προοπτική μελέτη κοόρτης από τις ΗΠΑ, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο "JAMA Network Open".

Ως Long CoViD ορίζεται η επιμονή των συμπτωμάτων CoViD-19 για περισσότερες από 4 εβδομάδες μετά τη μόλυνση με τον ιό. Αυτό επηρεάζει το 20-70% των ασθενών που έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2", γράφουν ο Siwen Wang της Σχολής Δημόσιας Υγείας Harvard T. H. Chan στη Βοστώνη των ΗΠΑ και οι συνεργάτες του. Όμως ο ρόλος του ύπνου σε αυτό ήταν ασαφής.

Η προοπτική μελέτη κοόρτης, η οποία διήρκεσε από το 2015 έως το 2021, περιελάμβανε συμμετέχοντες από τη μελέτη "Nurses' Health Study II" που είχαν εξεταστεί θετικά για SARS-CoV-2.

Συνολικά μπόρεσαν να αναλυθούν 1.979 γυναίκες. Η υγεία του ύπνου μετρήθηκε πριν από την πανδημία CoViD - 19 (2015-2017) και στην πρώιμη φάση της πανδημίας (Απρίλιος-Αύγουστος 2020).

Σχεδόν οι μισοί εξακολουθούσαν να έχουν συμπτώματα μετά από 4 εβδομάδες

Η υγεία του ύπνου πριν από την πανδημία αξιολογήθηκε με τη χρήση μιας βαθμολογίας που αποδίδει έναν βαθμό για κάθε μία από τις ακόλουθες 5 διαστάσεις της ποιότητας του ύπνου: Πρωινός τύπος, 7-8 ώρες ύπνου, λίγα συμπτώματα αϋπνίας, όχι ροχαλητό και όχι δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στην πανδημία CoViD-19, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη μέση διάρκεια του ύπνου και την ποιότητα του ύπνου κατά τις τελευταίες 7 ημέρες.

Από τις 1.979 γυναίκες, 870 (44%) εμφάνισαν Long - CoViD, δηλαδή εξακολουθούσαν να έχουν συμπτώματα 4 εβδομάδες μετά τη μόλυνση.

Σε σύγκριση με τις γυναίκες με βαθμολογία ύπνου 0 ή 1 πριν από την πανδημία (η πιο ανθυγιεινή), εκείνες με βαθμολογία 5 (η πιο υγιής) είχαν 30% χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν Long - CoViD.

Η καλή ποιότητα του ύπνου συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο

Τόσο η μη ύπαρξη ή η μικρή δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας (πριν από την πανδημία) όσο και η καλή ποιότητα ύπνου (κατά τη διάρκεια της πανδημίας) συσχετίστηκαν ανεξάρτητα με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Long - CoViD.

Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια όταν η CoViD ορίστηκε ως η επιμονή των συμπτωμάτων για τουλάχιστον 8 εβδομάδες. Και τα επίμονα συμπτώματα κατά τη στιγμή της αξιολόγησης Long - CoViD (μετά από ένα έτος) έδειξαν επίσης συγκρίσιμη συσχέτιση με αυξημένο κίνδυνο Long - CoViD.

"Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι ο υγιής ύπνος πριν από τη μόλυνση με SARS-CoV-2 - τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας CoViD-19 - μπορεί να είναι προστατευτικός έναντι της Long - CoViD", καταλήγουν οι συγγραφείς.

"Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να διερευνήσουν εάν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υγείας του ύπνου θα μπορούσαν να προλάβουν την Long - CοVid ή να ανακουφίσουν τα συμπτώματά της".

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το ρινικό μικροβίωμα πιθανός διαγνωστικός βιοδείκτης για τη σηψαιμία
Ποιες τροφές είναι αφροδισιακές
'Αρειος Πάγος: Αντισυνταγματική η περικοπή στους μισθούς νοσοκομειακών γιατρών