Η δημογραφική αλλαγή θα επιβαρύνει σημαντικά τη νοσηλευτική και τους γιατρούς τα επόμενα χρόνια. Αυτό τόνισε ο Uwe Janssens, γενικός γραμματέας της Γερμανικής Εταιρείας Εσωτερικής Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής (DGIIN), παρουσίαζοντας τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας.

Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι δυσαρεστημένο με την επαγγελματική του κατάσταση. Στην έρευνα συμμετείχαν ιατροί - εντατικολόγοι και επειγόντων περιστατικών, καθώς και άλλοι επαγγελματίες υγείας που απασχολούνται σε αυτό τον τομέα.

Το ένα πέμπτο δήλωσε ότι θέλει να μειώσει τις ώρες εργασίας του μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Η DGIIN ρώτησε επίσης ποιοι ήθελαν να αλλάξουν εργοδότη. Σύμφωνα με την έρευνα, το 28% ήθελε να αλλάξει δουλειά τους επόμενους δώδεκα μήνες λόγω υπερβολικής εργασίας και δυσαρέσκειας. Ποσοστό 11% θέλουν να εγκαταλείψουν εντελώς τη δουλειά τους.

Οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού τα τελευταία χρόνια, δήλωσε το 86% των εργαζομένων στον τομέα της υγείας που συμμετείχαν στην έρευνα.

Ωστόσο, υπάρχει κατά τα φαινόμενα ελπίδα.

Περίπου το 76 % των ερωτηθέντων δείχνουν αισιόδοξοι ότι οι συνθήκες εργασίας και άλλοι παράγοντες στον τομέα της υγείας μπορούν να βελτιωθούν, για παράδειγμα μέσω μεταρρυθμίσεων.

Σύμφωνα με τον Janssens, ιδίως η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση των νοσοκομείων δίνει στο προσωπικό την ελπίδα ότι η κατάσταση εργασίας στα νοσοκομεία θα βελτιωθεί.

Η DGIIN διεξήγαγε έρευνα σε 1.369 ιατρούς, επαγγελματίες νοσηλευτές καθώς και εργαζόμενους στα ασθενοφόρα ή την δημόσια υπηρεσία υγείας τον Νοέμβριο του 2022.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν άνδρες και γυναίκες γιατροί (47%), ενώ το 37,1% ήταν νοσηλευτές. Το 54% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες και οι ηλικίες κυμαίνονταν μεταξύ 30 και 50 ετών, με αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ποια είναι τα οφέλη του πράσινου τσαγιού
Να τρέχω με τις φτέρνες ή με τις μύτες των δαχτύλων του ποδιού;
Σύσταση για διακοπή των ινσουλινοεκκριτικών φαρμάκων πριν από την επέμβαση