Οι κλιματιστικές μονάδες των νοσοκομείων δεν λειτουργούν ως εστίες ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού του κορωνοϊού, αλλά απαιτείται η υιοθέτηση μίας σειράς πρακτικών, προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος.

Τα παραπάνω επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, σε εγκύκλιο της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία έχει αποσταλεί στους υπεύθυνους των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας και αποτελεί επικαιροποίηση προηγούμενων οδηγιών.

Στην εγκύκλιο, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, υπογραμμίζεται πως οι προτεινόμενες πρακτικές αποσκοπούν στη συχνή ανανέωση του αέρα και στη μείωση του ενδεχόμενου ιικού φορτίου στο χώρο και στον περιορισμό της μετάδοσης του ιού μέσω των ρευμάτων αέρα, που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη χρήση κλιματιστικών ή άλλων συσκευών (ανεμιστήρες).

Όπως αναφέρεται, προέχει η εξασφάλιση της θερμικής άνεσης των χρηστών, ιδιαίτερα σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών (υψηλών ή χαμηλών), ενώ η εφαρμογή των συστάσεων περιορίζεται σε αυτές που είναι τεχνικά εφικτό να υλοποιηθούν με την υφιστάμενη υποδομή.

Η ανανέωση του αέρα στο εσωτερικό ενός χώρου, με αέρα που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον, εκτιμάται ότι μειώνει τη συγκέντρωση των μολυσματικών παραγόντων εντός του χώρου αυτού. Η συχνή ανανέωση του αέρα βοηθάει επίσης και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων λόγω της μείωσης των αυξημένων συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή χρήση των κλιματιστικών είναι η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός της κλιματιστικής μονάδας (και των άλλων συσκευών) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Κατά τη διενέργεια των τακτικών εργασιών αντικατάστασης των φίλτρων και εν γένει συντήρησης των κλιματιστικών εφαρμόζοντας τα συνήθη μέσα ατομικής προστασίας συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής προστασίας (μάσκες, γάντια).

Κεντρικός κλιματισμός

Αποσκοπώντας στην κατά το δυνατόν γρηγορότερη ανανέωση του αέρα, συστήνονται τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά τη χρήση του κεντρικού κλιματισμού σε κτίρια, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και εξασφαλίζεται η θερμική άνεση των χρηστών του κτιρίου:

  • Αύξηση της παροχής του εξωτερικού αέρα σε όλες τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Προτείνεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων να ρυθμίζεται στη μέγιστη δυνατή παροχή εξωτερικού αέρα, ώστε να μεγιστοποιείται η εισροή του και να επιτυγχάνεται ο μεγαλύτερος δυνατός ρυθμός ανανέωσης του αέρα.
  • Στις περιπτώσεις που ο φυσικός αερισμός είναι περιορισμένος, συστήνεται η συνεχόμενη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού με στόχο την ανανέωση του αέρα. Η λειτουργία μπορεί να διακόπτεται εφόσον τίθενται περιορισμοί για λόγους ασφαλείας (πρόκληση φθορών λόγω βραχυκυκλώματος).
  • Για τα κτίρια που δεν λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, συστήνεται, εφόσον είναι εφικτό, η εκκίνηση της λειτουργίας των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων μία ώρα πριν την προσέλευση του κοινού.

Άλλες μονάδες ψύξης

Για τη χρήση μονάδων τύπου Split Unit ή fan coil και ανεμιστήρων, προτείνονται τα ακόλουθα:

  • Από τη χρήση μονάδων οικιακού τύπου (split units) σε ιδιωτικούς χώρους (ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα, εξοχικές κατοικίες) δεν αναμένονται κίνδυνοι, εφόσον είναι κατάλληλα συντηρημένες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Η λειτουργία των ανεμιστήρων οροφής συνιστάται να ρυθμίζεται σε χαμηλή ταχύτητα με σκοπό των περιορισμό της δημιουργίας ισχυρών ρευμάτων αέρα, τα οποία θα μπορούσαν να μεταφέρουν σε μεγάλη απόσταση αιωρούμενα σταγονίδια. Όπου υπάρχουν ανεμιστήρες οροφής η ροή του αέρα να ρυθμίζεται με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω.
  • Στην περίπτωση χρήσης επιδαπέδιων, επιτραπέζιων ή άλλου τύπου ανεμιστήρων, συνιστάται να ρυθμίζεται η θέση τους με τέτοιο τρόπο, ώστε το ρεύμα αέρα που δημιουργούν να μην κατευθύνεται άμεσα προς τα άτομα που χρησιμοποιούν το χώρο, αλλά προς κάποιο άλλο σημείο (τοίχο) ώστε να μειώνεται η ταχύτητά του.

Σε χώρους συνάθροισης κοινού (αίθουσες αναμονής) θα πρέπει να λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες όπου δυσχεραίνεται ο φυσικός αερισμός εξαιτίας ακραίων θερμοκρασιών.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ποσοστά επιβίωσης ασθενών με βαριά CoViD στην Α' ΜΕΘ του "Γ. Παπανικολάου"
Προδιαβήτης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Ο Άδωνις, το mea culpa και ο μύθος του Χότζα...