Η κατανόηση των χαρακτηριστικών της προστασίας από προηγούμενη λοίμωξη SARS-CoV-2 έναντι επακόλουθης επαναμόλυνσης είναι απαραίτητη για την πρόβλεψη του δυνητικού φορτίου ασθενών, ώστε να γνωρίζει ο καθένας τον κίνδυνο ασθένειας και μετάδοσης και για την ενημέρωση των επιλογών σχετικά με το πότε θα ληφθεί η αναμνηστική δόση. Στόχος της ανασκόπησης αυτής που δημοσιεύτηκε στο Lancet ήταν η εκτίμηση της προστασίας από προηγούμενες λοιμώξεις ανά παραλλαγή και ανά χρονική απόσταση από τη μόλυνση. Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής), Γιάννης Ντάνασης, Μαρία Καπαρέλου και Δέσποινα Φωτίου, συνοψίζουν τα νεότερα δεδομένα για την προστασία από επαναμόλυνση.

Σε αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, οι ερευνητές συμπεριέλαβαν από την επιστημονική βιβλιογραφία αναδρομικές και προοπτικές μελέτες κοόρτης καθώς και αρνητικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, οι οποίες υπολόγισαν τη μείωση του κινδύνου COVID-19 μεταξύ ατόμων με προηγούμενη λοίμωξη SARS-CoV-2 σε σύγκριση με άτομα χωρίς προηγούμενη μόλυνση. Αναλύθηκε η αποτελεσματικότητα της προηγούμενης μόλυνσης ανά έκβαση (λοίμωξη, συμπτωματική ασθένεια και σοβαρή ασθένεια), υποπαραλλαγή και χρόνο μετά τη μόλυνση.

Συνολικά αξιολογήθηκαν 65 μελέτες από 19 διαφορετικές χώρες. Οι μετα-αναλύσεις έδειξαν ότι η προστασία από παλαιότερες λοιμώξεις και οποιαδήποτε συμπτωματική ασθένεια ήταν υψηλή για τις άλφα, βήτα και δέλτα παραλλαγές, αλλά ήταν σημαντικά χαμηλότερη για την υποπαραλλαγή BA.1 omicron. Η αποτελεσματικότητα κατά της επαναμόλυνσης από την υποπαραλλαγή BA.1 omicron ήταν 45,3% και 44,0% έναντι της omicron ΒΑ.1 συμπτωματικής νόσου. Η προστασία από επαναμόλυνση από άλφα και δέλτα παραλλαγές μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου αλλά παρέμεινε στο 78,6% στις 40 εβδομάδες. Η προστασία έναντι της επαναμόλυνσης από την υποπαραλλαγή της omicron BA.1 μειώθηκε ταχύτερα και υπολογίστηκε σε 36,1% στις 40 εβδομάδες. Από την άλλη πλευρά, η προστασία από σοβαρές ασθένειες παρέμεινε υψηλή για όλες τις παραλλαγές, με 90,2% για τις άλφα και δέλτα παραλλαγές και 88,9% για το omicron BA.1 στις 40 εβδομάδες.

Η προστασία ήταν σημαντικά χαμηλότερη για την υποπαραλλαγή Omicron BA.1 και μειώθηκε πιο γρήγορα με την πάροδο του χρόνου από ό,τι η προστασία έναντι προηγούμενων παραλλαγών. Η προστασία από σοβαρή νόσηση ήταν υψηλή για όλες τις παραλλαγές. Η ανοσία που παρέχεται από προηγούμενες λοιμώξεις θα πρέπει να σταθμίζεται παράλληλα με την προστασία από τον εμβολιασμό, την κατάσταση υγείας του ατόμου καθώς και την ηλικία του ή την ανοσολογική του κατάσταση.

Πηγές:
ΕΚΠΑ

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γιατί πονάω στο συκώτι
Πόσο ωφέλιμη είναι η άσκηση καρδιοπαθών με παρακολούθηση εξ αποστάσεως [ελληνική μελέτη]
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]