Δέκα νοσοκομεία θα προχωρήσουν στην μεταξύ τους διασύνδεση για την υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου για την ανάπτυξη δικτύου κέντρων εγκεφαλικού επεισοδίου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπεύθυνοι της Εθνικής Κέντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) αναμένουν έως και τις 7 Νοεμβρίου, προσφορές στον διαγωνισμό που προκήρυξε για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Μηχανισμός Υποστήριξης για τη διαχείριση της ανάπτυξης δικτύου Κέντρων Εγκεφαλικού Επεισοδίου". 

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι έως 4 έτη και η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο 1.200.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 1.488.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Οι αναθέτουσες αρχές (αγοραστές) που συμμετέχουν στη συμφωνία - πλαίσιο είναι οι ακόλουθοι:

  • 1η ΥΠΕ: Κοργιαλένειο - Μπενάκειο, "Γ. Γεννηματάς".
  • 2η ΥΠΕ: "Αττικόν".
  • 3η ΥΠΕ: "Παπαγεωργίου".
  • 4η ΥΠΕ: ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστημιακό Αλεξανδρούπολης, Πανεπιστημιακό Αλεξανδρούπολης.
  • 5η ΥΠΕ: Πανεπιστημιακό Λάρισας. 
  • 6η ΥΠΕ: Πανεπιστημιακό Πάτρας, Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων. 
  • 7η ΥΠΕ: Πανεπιστημιακό Ηρακλείου.

Η εταιρεία τελικά που θα επιλεγεί θα πρέπει να παράξει "Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων»,να προσφέρει «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δοκιμών αποδοχής λογισμικού συστημάτων", καθώς και "Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων" όπως και "Ιατρικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες".

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται βασικά σε δύο τμήματα:

  • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής για τον Μηχανισμό Υποστήριξης Δικτύου.
  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποστήριξη της διαχείρισης του ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΑΕΕ).  

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 7 Νοεμβρίου.  

Το νομοσχέδιο

Εν τω μεταξύ, την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να συζητηθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια. Αναφέρεται στη σύσταση Δικτύου 17 Μονάδων Εγκεφαλικών πανελλαδικά για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) που βρίσκονται στην οξεία φάση και την αποφυγή σημαντικού βαθμού αναπηρίας, καθώς και στη μείωση των ποσοστών θνητότητας μετά από ΑΕΕ.

Tα εγκεφαλικά αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου και την πιο συχνή αιτία αναπηρίας παγκοσμίως προξενώντας μια συνεχώς αυξανόμενη επιβάρυνση στους Έλληνες πολίτες (57.000 εγκεφαλικά/έτος).

Η χώρα μας παρουσιάζει υψηλά ποσοστά θνητότητας και υπολειμματικής αναπηρίας μετά από εγκεφαλικό στην Ευρώπη: 11.300 θανατηφόρα εγκεφαλικά - έτος και 14.000 εγκεφαλικά με υπολειμματική αναπηρία/έτος. Το κόστος που σχετίζεται με το εγκεφαλικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ/έτος και οι εκτιμήσεις προβλέπουν αύξηση της επίπτωσης (κατά 34%) και του κόστους των εγκεφαλικών (κατά 44%) έως το 2040 λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Το κόστος ενδονοσοκομειακής νοσηλείας ανέρχεται σε 206.625.000 ευρώ και αναμένεται σημαντική αύξηση καθώς γηράσκει ο πληθυσμός.

Προσδοκώμενο όφελος

Με τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου 17 μονάδων εγκεφαλικών με 6 κλίνες ανά μονάδα τουλάχιστον 7.500 ασθενείς θα νοσηλεύονται ετησίως με προσδοκώμενο όφελος πολυ λιγότερους θανάτους από εγκεφαλικά ετησίως, λιγότεροι ασθενείς με αναπηρία και λιγότερες νοσηλείες ασθενών σε κέντρα αποκατάστασης.

Παράλληλα προχωρά η "Μελέτη των συσχετίσεων νευροαπεικονιστικών, νευροφυσιολογικών και εμβιομηχανικών βιοδεικτών στην αποκατάσταση του Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου", η οποία έχει παραταθεί μέχρι 31.10.2023.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 2.995.480 ευρώ.

Στην Ελλάδα τα πιο πρόσφατα σταθμισμένα και δημοσιευμένα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία προέρχονται μάλιστα από την περιοχή του Έβρου (Εvros Regisrty), δείχνουν εξαιρετικά υψηλή επίπτωση.

Συγκεκριμένα, υπολογίζονται 587 νέα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια ανά 100.000 κατοίκους/έτος, επίπτωση που συγκαταλέγεται στις 3 μεγαλύτερες της Ευρώπης. Κατά τον τρόπο αυτό προβλέπονται 64.570 νέα ΑΕΕ/έτος στην Ελλάδα. Το ποσοστό υποτροπής των ΑΕΕ ανέρχεται στο 9,4% ανά έτος. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Συνάντηση της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
Ποια διατροφή μειώνει τον κίνδυνο υπνικής άπνοιας [μελέτη]
Win Medica: Νέα Διοίκηση και Νέα Βιομηχανική Μονάδα στην Τρίπολη