Σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα προκαλούν η ηπατίτιδα Β και C, το AIDS και η φυματίωση στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών.

Η ενέσιμη χρήση παραμένει σημαντικός παράγοντας κινδύνου και μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο και έμμεσο κοινωνικό κόστος, που περιλαμβάνει απώλεια παραγωγικότητας, υψηλό κόστος θεραπείας και φροντίδας των πασχόντων και αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης σε άτομα που δεν κάνουν ενέσιμη χρήση.

Τα παραπάνω επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, σε σημερινή επικαιροποιημένη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), με τίτλο "Πρόληψη και έλεγχος μεταδοτικών νοσημάτων σε άτομα που κάνουν ενέσιμη χρήση ναρκωτικών". Η έκθεση εκδόθηκε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA).

Στοχεύει να υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους σχεδιαστές προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας, παρέχοντας μία βάση στοιχείων για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών. Παρέχει, επίσης, θέματα πρακτικής και στοχεύει στην ενημέρωση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση στρατηγικών, πολιτικών και προγραμμάτων πρόληψης και ελέγχου.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) συνιστούν οι παρεμβάσεις διευκόλυνσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν την άρση τιμωρητικών νόμων, πολιτικών και πρακτικών, όπως η ποινικοποίηση της κατοχής βελόνων και συρίγγων που επηρεάζει την ικανότητα των προγραμμάτων μείωσης της βλάβης να λειτουργούν προγράμματα βελόνων και σύριγγας.

Προτείνουν μείωση του στίγματος και των διακρίσεων, προώθηση της ενδυνάμωσης της κοινότητας και αντιμετώπιση της βίας κατά των ατόμων που κάνουν χρήση.

Σε ατομικό επίπεδο, οι δραστηριότητες προαγωγής της υγείας θα πρέπει να επικεντρωθούν στη μετάβαση προς την ασφαλέστερη συμπεριφορά κατά τη χρήση,  στη μειωμένη συχνότητα ενέσεων, στη μετάβαση στη μη ενέσιμη χρήση ναρκωτικών, στη διακοπή της χρήσης ναρκωτικών, στην ασφαλέστερη σεξουαλική συμπεριφορά, στη διενέργεια τακτικών τεστ και στη γνώση της θεραπείας.

Γίνεται, επίσης, λόγος για χορήγηση προφυλακτικών, μαζί με πληροφορίες για την προαγωγή της υγείας και παραπομπές σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή σεξουαλικής υγείας, σε δωμάτια κατανάλωσης ναρκωτικών, μέσω της προσέγγισης της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπου χρησιμοποιούνται ναρκωτικά.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πράγματα που δεν γνωρίζατε για το ανδρικό μόριο
Η πρώτη Ελληνίδα στην οποία συνταγογραφήθηκε ιατρική κάνναβη - Τα αποτελέσματα
Διστακτικοί απέναντι στον εμβολιασμό ενηλίκων οι μισοί Έλληνες - Πόσοι είναι αρνητές [μελέτη]