Στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) με εκπροσώπους των Συλλόγων Ασθενών, πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη εκπαιδευτική ημερίδα του ΣΦΕΕ Patient Think Tank σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 30 εκπρόσωποι Συλλόγων Ασθενών και στελέχη του Συνδέσμου και των εταιριών μελών του, παρουσιάστηκε το «Ταξίδι του φαρμάκου» από την έρευνα και ανάπτυξη μέχρι και τις κλινικές μελέτες.

Η Ιατρική Διευθύντρια της AbbVie κα Τίνα Ανταχοπούλου και ο Ιατρικός Διευθυντής της Boehringer-Ingelheim κ. Νίκος Νίκας ανέλυσαν την έρευνα και ανάπτυξη των νέων φαρμάκων και τις φάσεις των κλινικών μελετών αναφέροντας ότι η μεγαλύτερη επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη συντείνει στη Βιοϊατρική Έρευνα, με το 60% της χρηματοδότησης της βιοϊατρικής έρευνας να προέρχεται από τη φαρμακοβιομηχανία. Επί του παρόντος, υπάρχουν περισσότερα από 18.500 φάρμακα υπό ανάπτυξη παγκοσμίως, ενώ το κόστος ανάπτυξης ενός φαρμάκου αντιπροσωπεύει σημαντική οικονομική πρόκληση.

Ο Διευθυντής του Ιατρικού Τμήματος της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ–ΛΙΛΛΥ και συντονιστής της ομάδας κλινικών μελετών του ΣΦΕΕ κ. Γιάννης Χονδρέλης παρουσίασε τι συμβαίνει σήμερα με τις κλινικές μελέτες, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στη χώρα μας. Οι κλινικές μελέτες αποτελούν πολύτιμο πυλώνα για την προώθηση της υγείας και της ευημερίας των ασθενών, επιφέροντας σημαντικά οφέλη καταρχήν στους ασθενείς. Η άμεση πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και φάρμακα βελτιώνει την υγεία των ασθενών, ενώ η εξειδικευμένη επιστημονική παρακολούθηση και οι διαγνωστικές εξετάσεις στο πλαίσιο των μελετών προάγει την καλύτερη περίθαλψη, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας διεξήχθη διαδραστική και ουσιαστική συζήτηση, όπου ανταλλάχθηκαν απόψεις και αναλύθηκαν διάφορα θέματα σε βάθος, ενώ αναδείχθηκε έντονα η σπουδαιότητα της ενίσχυσης των διαύλων αμφίδρομης επικοινωνίας.

Η πρώτη αυτή πιλοτική ημερίδα του ΣΦΕΕ Patient Think Tank εγκαινίασε έναν κύκλο εκπαιδευτικών συναντήσεων με στόχο την κατάλληλη πληροφόρηση και κατάρτιση των Συλλόγων Ασθενών, ώστε να είναι πιο ενημερωμένοι για το ρόλο τους στα διάφορα στάδια του ταξιδιού του φαρμάκου και να διευκολυνθεί η συνεργασία τους με τους επαγγελματίες υγείας, τις Αρχές και τη φαρμακοβιομηχανία. Τέλος, συμφωνήθηκε η επανάληψη της εκδήλωσης με επιπλέον θέματα το πρώτο δίμηνο της επομένης χρονιάς.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γιατί πονάω στο συκώτι
Πόσο ωφέλιμη είναι η άσκηση καρδιοπαθών με παρακολούθηση εξ αποστάσεως [ελληνική μελέτη]
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]