Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο κατάλογος με τους 600 φορείς του Δημοσίου, στους οποίους η επιλογή διοικήσεων θα γίνει με τον νόμο Κεραμέως.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 123 φορείς από τον χώρο της Υγείας, δηλαδή νοσοκομεία και φορείς, όπως οι Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που παρατίθεται πιο κάτω, προβλέπεται ο διαχωρισμός των φορέων σε τρεις ομάδες:

  • Στην Ομάδα Α υπάγονται τα νομικά πρόσωπα οι αρμοδιότητες των οποίων εκτείνονται σε όλη την Επικράτεια, καθώς και οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.
  • Στην Ομάδα Β υπάγονται τα νομικά πρόσωπα οι αρμοδιότητες των οποίων έχουν όλως ειδικό χαρακτήρα ή εκτείνονται σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας.
  • Στην Ομάδα Γ υπάγονται τα νοσοκομεία.

Η ομαδοποίηση αφορά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι πρόεδροι, συμπεριλαμβανομένων και των προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων, είτε έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες είτε όχι, αντιπρόεδροι, διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Εκτός κινδύνου η 21χρονη που μαχαιρώθηκε στην Ερμού
Πώς επηρεάζει η ομάδα αίματος την υγεία μας
Μεγάλη αύξηση των θανάτων λόγω αλκοόλ στις ΗΠΑ