Ερευνητές του UC San Francisco ανακάλυψαν ότι το Paxlovid δεν μείωσε τον κίνδυνο εμφάνισης long COVID σε εμβολιασμένους, μη νοσηλευθέντες ανθρώπους κατά την πρώτη τους λοίμωξη με COVID-19.

Ανακάλυψαν επίσης υψηλότερο ποσοστό ανθρώπων με οξέα  συμπτώματα rebound και θετικότητα σε τεστ έναντι αυτών που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Αγωγή με Paxlovid για οξεία COVID-19 έχει φανεί αποτελεσματικά για υψηλού κινδύνου ανεμβολίαστους.

Ωστόσο η επίδραση της αγωγής στον κίνδυνο για long COVID –περιλαμβανομένου του αν προστατεύει τους εμβολιασμένους από τη long COVID, είναι λιγότερο σαφής.

Οι ερευνητές επέλεξαν ομάδα εμβολιασμένων από την έρευνα UCSF COVID-19 Citizen Science, που είχαν αναφέρει το πρώτο θετικό τους τεστ για covid μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 2022 και που δεν  νοσηλεύτηκαν.

Ορισμένοι από αυτούς τους συμμετέχοντες ανέφεραν ότι έλαβαν από του στάματος Paxlovid κατά την οξεία φάση της λοίμωξής τους από COVID-19 ενώ άλλοι δεν το έκαναν.

Τον Δεκέμβριο 2022, απάντησαν σε ερωτήσεις για τη  long COVID, rebound συμπτώματα (φαινόμενο υποτροπής) και πόσο διάστημα συνέχιζαν να είναι θετικοί στα τεστ.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι δυο ομάδες ήταν παρόμοιες. Περίπου το 16% αυτών που αντιμετωπίστηκαν με Paxlovid είχαν συμπτώματα  long COVID σε σύγκριση με 14% αυτών που δεν έλαβαν το φάρμακο.

Συχνά αναφερθέντα συμπτώματα ήταν η κόπωση, η δύσπνοια, η σύγχυση, ο πονοκέφαλος, και η αλλοιωμένη γεύση και όσφρηση.

Οσοι έλαβαν Paxlovid και στη συνέχεια εμφάνισαν long COVID, ανέφεραν τόσα συμπτώματα long COVID όσα και όσοι δεν το έλαβαν.

Μικρό ποσοστό ανθρώπων εμφάνισε σοβαρή μακρά COVID, και όσοι είχαν λάβει το Paxlovid ήταν το ίδιο πιθανό να έχουν σοβαρά συμπτώματα μακράς COVID έναντι αυτών που δεν είχαν λάβει.

Μεταξύ ανθρώπων που είχαν βελτίωση συμπτωμάτων με την αγωγή με Paxlovid, το 21% ανέφερε συμπτώματα rebound.

Μεταξύ αυτών με συμπτώματα rebound το, 10,8% ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα long COVID σε σύγκριση με ποσοστό 8,3% χωρίς rebound συμπτώματα.

Σε συμμετέχοντες που επανέλαβαν τεστ αντιγόνου έχοντας βρεθεί αρνητικοί και έχοντας ολοκληρώσει την αγωγή, το 25,7% ανέφερε θετικότητα rebound στο test. Συνολικά το 26,1% ανέφεραν συμπτώματα rebound ή θετικότητα.

Ο Matthew Durstenfeld, ανέφερε ότι παρατήρησαν υψηλότερο ποσοστό με το κλινικό rebound έναντι αυτού που προηγουμένως αναφέρθηκε αλλά δεν εντόπισαν επίδραση rebound μετά την αγωγή σε συμπτώματα long COVID.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι το εύρημα πως η λήψη  Paxlovid κατά την οξεία φάση της λοίμωξης δεν συνδέεται με χαμηλότερες πιθανότητες για long COVID, τους προκάλεσε έκπληξη, αλλά είναι σε ευθυγράμμιση με 2 άλλες μελέτες που δεν είδαν διαφορά στις καταστάσεις μετά- COVID, μεταξύ 4-6 μηνών μετά τη λοίμωξη.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η έρευνα ενδεχομένως μπορεί να έχει επηρεαστεί από περιορισμούς που προκύπτουν από τη φύση της, καθώς είναι έρευνα παρατήρησης και αυτοί βασίστηκαν στις αναφορές των ίδιων των συμμετεχόντων.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Virology.

Πηγές:
Journal of Medical Virology.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Συχνουρία: Τι μπορεί να κρύβει στους άντρες και τι στις γυναίκες
Συνέδριο ΙΣΑ: Σύγχρονες προκλήσεις του επαγγελματία ιατρού
ΜΗΤΕΡΑ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο Mitera Arthroscopy Course-MAC1