Διασφαλίζοντας  την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες μέσω συνεργασιών με τις μεγαλύτερες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων, η Genesis Pharma πρόσθεσε πριν μερικές ημέρες μία ακόμη επιτυχημένη συνεργασία στο χαρτοφυλάκιό της με την Deciphera Pharmaceuticals, Inc.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, η Genesis Pharma ανέλαβε την εμπορική διάθεση της ριπρετινίμπης για τη θεραπεία τέταρτης γραμμής του γαστρεντερικού στρωματικού όγκου (GIST) στην Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και σε: Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τον επιπολασμό της νόσου και τα βιβλιογραφικά δεδομένα, τη συγκεκριμένη θεραπεία μπορούν να λάβουν σε αυτές τις 14 αγορές πάνω από 100 άτομα, εκ των οποίων εκτιμάται ότι 10 ασθενείς βρίσκονται στην Ελλάδα. Yπενθυμίζεται, ότι η ριπρετινίμπη είναι εγκεκριμένη στην ΕΕ για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο γαστρεντερικό στρωματικό όγκο (GIST) που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με τρεις ή περισσότερους αναστολείς της κινάσης, συμπεριλαμβανομένης της ιματινίμπης.

Aποκλειστικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη συνεργασία με την Deciphera Pharmaceuticals, Inc. θα εμπλουτιστεί στο μέλλον, ενώ βασική προτεραιότητα της Genesis Pharma είναι να ενδυναμώσει με νέες επιχειρηματικές συνεργασίες την εξωστρέφειά της σε αγορές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. 

Γαστρεντερικός στρωματικός όγκος (GIST)

Ο γαστρεντερικός στρωματικός όγκος (GIST) είναι ένα σπάνιο νεόπλασμα του γαστρεντερικού σωλήνα που εντοπίζεται στην πεπτική οδό ή εντός της κοιλιακής χώρας και εμφανίζεται συχνότερα στο στομάχι ή το λεπτό έντερο. Ο όγκος GIST είναι το πιο συχνό σάρκωμα του γαστρεντερικού σωλήνα, με αναφερόμενη συχνότητα εμφάνισης 10-15 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο ετησίως.

Η πλειονότητα των γαστρεντερικών στρωματικών όγκων προκαλείται από μεταλλάξεις στα γονίδια των δύο ογκογόνων πρωτεϊνικών κινασών, ΚΙΤ και PDGFRA. Οι πιο συχνές πρωτογενείς μεταλλάξεις εντοπίζονται στην κινάση KIT, στο 80% περίπου των περιπτώσεων, ή στην κινάση PDGFRA, στο 10-15% περίπου των περιπτώσεων.

Οι διαθέσιμες θεραπείες δεν είναι σε θέση να αναστείλουν το πλήρες φάσμα των πρωτογενών και δευτερογενών μεταλλάξεων, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται αντίσταση στους περισσότερους αναστολείς της τυροσινικής κινάσης (TKIs) και η νόσος να εξελίσσεται. Οι εκτιμήσεις για το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης κυμαίνονται από 48% έως 90%, ανάλογα με το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
ΙΣΑ: “Ορίζοντες Υγείας, με το βλέμμα στο Μέλλον”
CoViD: Πώς η αντίδραση του ανοσοποιητικού οδηγεί σε φλεγμονή στον πνεύμονα [μελέτη]
74η Αποστολή Κινητών Ιατρικών Μονάδων στη Γρανίτσα