Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, διαθέτει το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να λειτουργήσει ο θεσμός του τοπικού συντονιστή μεταμοσχεύσεων.

Από την Τετάρτη, οι δημόσιες δομές ξεκινούν τη διαδικασία υποβολής των σχετικών προτάσεων, διαδικασία που θα διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση εντάσσεται στο Ταμειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υγείας και στον άξονα προτεραιότητας "Υγεία, υποδομές εξοπλισμός", όπως αναφέρεται σε Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδόσης που εξέδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η οποία παρατίθεται πιο κάτω.

Στην απόφαση σημειώνεται πως η μεταμόσχευση οργάνων έχει αναδειχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της Ιατρικής του 20ου αιώνα και έχει καθιερωθεί ως μία θεραπευτική πρακτική που μεταβάλει και βελτιώνει τη ζωή των ασθενών.

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), αποτελεί "τη μόνη θεραπευτική λύση για την τελικού σταδίου ανεπάρκεια καρδιάς, ήπατος και πνεύμονα και την πιο αποτελεσματική λύση για την τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια".

Παρά τη σπουδαιότητα των μεταμοσχεύσεων, η χώρα μας συνεχίζει να υστερεί συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ, ο αριθμός των ασθενών που χρήζουν μεταμόσχευσης βαίνει διαρκώς αυξανόμενος.

Ταυτόχρονα, καθοριστικοί παράγοντες για την εξέλιξη των μεταμοσχεύσεων αποτελούν η επάρκεια και η καταλληλότητα των μοσχευμάτων.

Ο ρόλος των συντονιστών

Σε διεθνές επίπεδο, έχει παρατηρηθεί πως η εφαρμογή του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων έχει βελτιώσει την κατάσταση, με αύξηση της δωρεάς οργάνων, καλύτερη αξιοποίηση των προσφερόμενων οργάνων και αύξηση του βαθμού κάλυψης των αναγκών των ασθενών που χρήζουν μεταμόσχευσης.

Στην προσπάθεια να προσεγγίσει η χώρα μας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να βελτιώσει τον συντονισμό της μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων, κρίνεται
αναγκαία μία εκτεταμένη πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του συντονιστή, σύμφωνα με το πρότυπο της Ισπανίας και άλλων χωρών με υψηλούς δείκτες δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων.

Όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση Πρόθεσης χρηματοδότησης, σκοπός είναι η δημιουργία δικτύου συντονιστών, που θα καλύψει τις ανάγκες νοσοκομείων της επικράτειας.

Επικοινωνία με οικογένεια

Εκτιμάται πως η τοποθέτησή τους εντός των νοσοκομείων θα συμβάλλει στην καταγραφή και στον έγκαιρο εντοπισμό ασθενών με βαρύτατες εγκεφαλικές βλάβες, την καταγραφή των εγκεφαλικών θανάτων, τη συντήρηση και προετοιμασία του δυνητικού δότη οργάνων, την επικοινωνία με την οικογένειά του για τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και το σύνολο της επικοινωνίας με τον ΕΟΜ και τις Μονάδες Μεταμοσχεύσεων για τον συντονισμό της αφαίρεσης των οργάνων.

Οι συντονιστές που θα τοποθετηθούν στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΜ και θα αποτελέσουν τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στις διαδικασίες αναζήτησης και διαχείρισης περιπτώσεων δυνητικών δοτών. Θα υποστηρίζουν, παράλληλα, τους κεντρικούς συντονιστές του Οργανισμού.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Μη επεμβατική ''εικονική βιοψία'' σαρώνει το δέρμα για καρκινικά κύτταρα
Φόρουμ - Δελφών: 1 στους 3 Έλληνες διαφωνούν με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στα παιδιά
Συμβουλές για να αντιμετωπίσετε το άγχος πριν από μια ιατρική εξέταση