Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)  με ανακοίνωσή της ''παραθέτει το ιστορικό του παραλογισμού και την ακατανόητα τιμωρητική συμπεριφορά συγκεκριμένων Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ που δεν ασχολήθηκαν και δεν στόχευσαν στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 από τον περασμένο Νοέμβριο έως και σήμερα, στη συνταγογράφηση αναλώσιμων υλικών.

  • ΦΕΚ89/Β/16-01-2023 «Προσθήκη Παραρτήματος Ι στο άρθρο 47 του Ε.Κ.Π.Υ.»
  • Εφαρμογή του ΦΕΚ89 στις 31-10-2023

Παρεμβάσεις Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. :

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, στο ΦΕΚ89 περιγράφονται με σαφήνεια τα αναλώσιμα ιατροτεχνολογικά υλικά που δικαιούνται μηνιαίως οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από οποιονδήποτε τύπο Σακχαρώδη Διαβήτη. Συγκεκριμένα, οι χρήστες συστημάτων καταγραφής γλυκόζης, κυρίως μικρά παιδιά, εκτός από τη μηνιαία ποσότητα αισθητήρων, η οποία περιγράφεται στο ΦΕΚ919/Β/22-2-23, δικαιούνται και 1 κουτί (50τμχ) ταινιών μέτρησης γλυκόζης αίματος. Πριν το ΦΕΚ89, οι χρήστες Libre δεν έπαιρναν καθόλου ταινίες, ενώ οι χρήστες αντλιών με καταγραφή έπαιρναν 4 κουτιά (50 τμχ έκαστο). Επιπλέον, στο ίδιο ΦΕΚ ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ορίζει ότι αν το σύστημα καταγραφής χρειάζεται βαθμονόμηση για να λειτουργήσει, οι ταινίες της βαθμονόμησης θα πρέπει να δίνονται από την εταιρία που εμπορεύεται το προϊόν.

Κάνοντας την παραπάνω περιγραφή φτάνουμε στην εφαρμογή του ΦΕΚ89, 9 μήνες μετά τη δημοσίευσή του. Η εφαρμογή είχε αναδρομική ισχύ, που σημαίνει ότι όσοι λάμβαναν 4 κουτιά ταινίες ενώ έπρεπε να λάβουν 1, λόγω της αναδρομικότητας, δεν θα μπορούν να συνταγογραφήσουν για 2 χρόνια ταινίες.

Ποιος φωστήρας όρισε αναδρομικότητα στο εν λόγω ΦΕΚ89 !

Μιλάμε για ανθρώπους με χρόνια πάθηση, όχι για άψυχα κουτιά σε αποθήκη !

Πώς θα ρυθμίσουν τις αντλίες ινσουλίνης που χρησιμοποιούν ;

Η εταιρία, που τους προμηθεύει καταγραφικά γλυκόζης, τα οποία χρειάζονται βαθμονόμηση, δεν εμπορεύεται ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος. Πώς να τους τις διαθέσει ;

Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος διανέμονται με ΦΕΚ « Αποκλειστικά από τα φαρμακεία».

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά για τα οποία ενημερώσαμε μέσα από τις συναντήσεις μας και τις επιστολές μας τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και τον κάθε έναν από  τους τρείς Διευθυντές της, εξαιτίας αλλαγών, σε διάστημα 3 μηνών, έρχεται η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και απαντά, σε παιδίατρο ο οποίος στην αλληλογραφία τους είχε συμπεριλάβει και το email του Προέδρου της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ , για το μήνυμα που βγάζει το e-ΔΑΠΥ :

Μήνυμα e-ΔΑΠΥ :

«Σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ. γνωμάτευση με διαφορετικό κωδικό αισθητήρα μπορεί να χορηγηθεί 90 ημέρες από την ημερομηνία “διάρκεια ισχύος από” της τελευταίας γνωμάτευσης που έχει εκτελεστεί»       

Απάντηση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. :

Για να δείξουμε λοιπόν, στους απαράδεκτους υπαλλήλους, των Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίοι απαντούν σε ασφαλισμένους πολίτες στα τηλέφωνα ότι,  “υπαίτια για τους περιορισμούς των 90 ημερών, είναι η Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.” και πως πρέπει οι ασφαλισμένοι να απευθυνθούν στο “φορέα που τους εκπροσωπεί”, δηλαδή την Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ., για να λύσουν τα προβλήματα τους, παραθέτουμε το εδάφιο από το ΦΕΚ89 :

«  ………………..

Στην περίπτωση χρήσης συστήματος καταγραφής γλυκόζης (συνεχούς ή στιγμιαίας) χορηγούνται παράλληλα έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/μήνα και έως 50 σκαρφιστήρες/μήνα για έλεγχο τιμών σε περίπτωση συμπτωμάτων του ασθενούς και δεν αποδίδονται τα αναλώσιμα των παραπάνω κατηγοριών 1 (έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα) και 3 (έως 200 σκαρφιστήρες/μήνα)

……... »

Πού αναγράφονται όλα αυτά, που με ιδιαίτερη αυστηρότητα γράφει στο μήνυμα του ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τους περιορισμούς των 3μηνων συνταγογραφήσεων και των εναλλαγών μεταξύ των κωδικών αισθητήρων ;

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι, ή ότι με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίες δεν αναρτώνται πουθενά, παρά γνωστοποιούνται μόνο με εσωτερική διανομή ή αυθαίρετα και για δικούς τους προσωπικούς λόγους, κάποιοι επιλέγουν να κρατούν τους ασφαλισμένους με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 για 90 ημέρες ακάλυπτους, χωρίς τα αναγκαία για την παρακολούθηση και τη ρύθμιση του Διαβήτη τους αναλώσιμα, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα, την υγεία και τη  ζωή τους.

Αναμένουμε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. :

  • Να μας γνωστοποιηθούν, εφόσον υπάρχουν, οι πιθανές αποφάσεις του Δ.Σ. σύμφωνα με τις οποίες όρισαν τον περιοριστικό κανόνα των 90 ημερών
  • Να μας υποδείξουν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πού βρίσκεται το εδάφιο στο ΦΕΚ89 που ορίζει την απαγόρευση των 90 ημερών
  • Να μας εξηγήσουν, πώς έβγαλαν το συμπέρασμα ότι, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μοναδικός στην Ελλάδα, αρμόδιος για την κάλυψη των αναγκών επιβίωσης όλων των ασφαλισμένων πολιτών, οι οποίοι πληρώνουν από την τσέπη τις ασφαλιστικές εισφορές, θα είχε τιμωρητική απαγόρευση στο ΦΕΚ89 για τους ασφαλισμένους του
  • Να μας γνωστοποιηθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε το ΦΕΚ89 από την ημέρα δημοσίευσης του 16-01-2023 και οι λόγοι για τους οποίους τέθηκε αναδρομική ισχύς του όταν τέθηκε σε παραγωγική την 1 Νοεμβρίου 2023
  • Να διορθωθούν τα προβλήματα στη συνταγογράφηση, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου
  • Οι διοικητικοί υπάλληλοι των Διευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πληροφορικής, που εμπλέκονται από την 1 Νοεμβρίου και έπειτα, στο χάος που έχει δημιουργηθεί, να περάσουν από Ε.Δ.Ε. με γνωστοποίηση στον Υπουργό Υγείας και στην Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. τόσο της εισήγησης όσο και του αποτελέσματος.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα αυτονόητα δικαιώματα των πασχόντων και για την αποκατάσταση των αδικιών και δεν θα διαπραγματευτεί την υγεία και την ποιότητα  στη ζωή των ανθρώπων που πάσχουν από Σ.Δ''.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Άδ. Γεωργιάδης: Συμφωνία με γιατρούς τριών πόλεων - Τι ανακοίνωσε στη Βουλή
Κακές τροφές για το μέγεθος της κοιλιάς των αντρών
Κρίσιμη η Πέμπτη για τις κινητοποιήσεις των γιατρών - Ενημέρωση από τον ΠΙΣ