Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας και η Γ’ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης προχώρησαν στην υπογραφή Τριετούς Μνημονίου Συνεργασίας με σκοπό την υποστήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στη Θεσσαλονίκη.

Η συνεργασία των Γιατρών του Κόσμου με την Γ’ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης συνιστά μια πολύτιμη συνεργασία η οποία στοχεύει στο να υποστηρίξει και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στη Θεσσαλονίκη, παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής Φροντίδας, καθώς και μέσω των κοινών δράσεων που θα υλοποιηθούν.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Υπερλοιμογόνος Klebsiella που τρομάζει την Ευρώπη: 4 πιθανά κρούσματα στην Ελλάδα
'Εξαρση ιώσεων: 4 ώρες αναμονή στην εφημερία του νοσοκομείου Παίδων
Χαράτσι στα γενόσημα: Μόλις 531 σκευάσματα (23,8%) πιάνει ο κόφτης των 3 ευρώ [παραδείγματα]