Στη Γερμανία αναμένεται να λείψουν περίπου 2.500 νέοι γιατροί ετησίως μέχρι το 2040, επιδεινώνοντας την διατήρηση του τρέχοντος επιπέδου περίθαλψης.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας νέας ανάλυσης του Κεντρικού Ινστιτούτου Ιατρών Νόμιμης Ασφάλισης Υγείας (Zi).

Χωρίς γιατρούς από το εξωτερικό και χωρίς κίνητρα που θα ενθαρρύνουν όσους διατηρούν ιδιωτικά ιατρεία στη Γερμανία να εργαστούν όσο το δυνατόν περισσότερο, η κατάσταση θα γίνει δύσκολη.

Όπως δείχνουν οι υπολογισμοί του "Zi", θα υπάρξει σωρευτική έλλειψη περίπου 50.000 γιατρών το χρονικό διάστημα μεταξύ 2022 - 2040, προκειμένου να παρασχεθεί στα 73 εκατομμύρια άτομα που καλύπτονται σήμερα από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας το υψηλό επίπεδο ιατρικής περίθαλψης που έχουν συνηθίσει.

Σύμφωνα με το "Zi", χωρίς την εισροή γιατρών από το εξωτερικό, υπάρχει κίνδυνος σταδιακής μείωσης του επιπέδου της περίθαλψης που παρέχεται από τους ιατρούς της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας "στο 74% του σημερινού επιπέδου" μέχρι το 2040.

Σύμφωνα με τη μελέτη του "Zi", η ετήσια απαίτηση αντικατάστασης σε όλους τους τομείς περίθαλψης θα αυξηθεί σε λίγο κάτω από 16.000 γιατρούς έως το 2025. Μόνο τότε θα μειωθεί σταδιακά ελαφρώς. Μέχρι το 2040, λίγο κάτω από 12.000 θέσεις θα πρέπει να καλύπτονται κάθε χρόνο.

Η σύγκριση μεταξύ του τομέα των πιστοποιημένων και των νοσοκομειακών υπηρεσιών, καθώς και άλλων τομέων, δείχνει ότι η ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων είναι μεγαλύτερη στον τομέα των πιστοποιημένων υπηρεσιών βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Σύμφωνα με το "Ζi", ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι οι συμβεβλημένοι γιατροί θα είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτεροι σε ηλικία στο έτος βάσης 2021 από τους γιατρούς που απασχολούνται στα νοσοκομεία. Η ανάγκη αντικατάστασης γενικών γιατρών και ειδικών γιατρών σε ιδιωτικά ιατρεία θα είναι περίπου 8.000 έως 9.000 ετησίως μέχρι το 2030. Μέχρι το 2040, ο αριθμός αυτός θα μειωθεί σε λίγο κάτω από 5.000 ετησίως.

Στην ανάλυσή της, το "Zi" επικρίνει το γεγονός ότι η αύξηση του αριθμού των σπουδαστών στην ιατρική δεν θα αυξήσει εγκαίρως τις δυναμικότητες. Η προβλεπόμενη συμφόρηση στην ιατρική περίθαλψη δεν μπορούν πλέον "να σταματήσει" με την αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων σπουδών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ακόμα και αν οι χωρητικότητες των θέσεων σπουδών στην ιατρική αυξάνονταν βραχυπρόθεσμα, τα αποτελέσματα θα γίνονταν αισθητά μόνο στα εξωτερικά ιατρεία και στην εξειδικευμένη περίθαλψη "μετά από περίπου 15 χρόνια" λόγω της διάρκειας της εκπαίδευσης.

Λόγω της "αποτυχίας να αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη έλλειψη γιατρών σε πρώιμο στάδιο", η Zi πιστεύει ότι η συμφόρηση στην ιατρική περίθαλψη μπορεί "να αντισταθμιστεί μόνο μερικώς από συνοδευτικά μέτρα".

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Απειλή για εγκύους και νεογνά η αύξηση της θερμοκρασίας [ελληνική μελέτη]
Οι υγειονομικοί συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της ¨Πέμπτης
Ποιες χώρες θεωρούνται κορυφαίες στον ιατρικό τουρισμό