Σε αλλαγές της εγκυκλίου που αφορά τις επιστημονικές εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετέχουν επαγγελματίες Υγείας, προχωρεί η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο πρόεδρος του ΕΟΦ Ευάγγελος Μανωλόπουλος έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νέας εγκυκλίου, η οποία παρατίθεται πιο κάτω.

Με το προτεινόμενο σχέδιο, αλλάζει το πλαίσιο που είχε καθοριστεί πριν από τέσσερα χρόνια (εγκύκλιος ΕΟΦ 37201/23.03.2020).

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του έως την Τρίτη, 12 Μαρτίου και ώρα 11 το βράδυ.

Ο ανώτερος αριθμός εκδηλώσεων που διοργανώνονται από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ είναι ετησίως 48 συνολικά και υπολογίζεται ημερολογιακά.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ σε χώρους των Πανεπιστημίων ή Νοσοκομείων.

Εσωτερικό

Πανελλήνια συνέδρια πραγματοποιούνται μία φορά το χρόνο από επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς, που αντιστοιχούν στις αναγνωρισμένες ειδικότητες και εξειδικεύσεις του ΚΕΣΥ και σε όσους επιστημονικούς φορείς έχουν συμπληρώσει διάρκεια λειτουργίας ίση ή μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών.

Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των εκδηλώσεων αυτών είναι τουλάχιστον δύο μέρες, ο αριθμός συμμετεχόντων ίσος ή μεγαλύτερος των 100 και η χορηγία ενδέχεται να ανέρχεται έως και του ποσού των 30.000 ευρώ ανά εταιρεία - χορηγό.

Eπιστημονικές ημερίδες - διημερίδες διοργανώνονται από επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς, έχουν διάρκεια μία μέρα ή δύο μέρες αντίστοιχα, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων, και χορηγία έως και 5.000 ευρώ ανά εταιρεία - χορηγό.

Οι χορηγίες για τις επιστημονικές εκδηλώσεις διάρκειας μεγαλύτερης των οκτώ ωρών ανέρχονται έως του ποσού των 15.000 ευρώ ανά εταιρεία - χορηγό.

Επιτρέπεται η κάλυψη από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, των εξόδων συμμετοχής επαγγελματία Υγείας για εγγραφή, μετακίνηση, διαμονή και διατροφή, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ληφθεί η εκπαιδευτική άδεια από το φορέα εργασίας του.

Το κόστος φιλοξενίας (διαμονή και διατροφή) των επαγγελματιών Υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού, ανέρχεται ημερησίως σε έως του ποσού των 200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου διαμονής.

Εξωτερικό

Το κόστος φιλοξενίας (διαμονή - διατροφή) σε επιστημονικές εκδηλώσεις - επιτροπές του εξωτερικού, καθορίζεται σε ημερησίως έως και 150 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ το ανώτερο κόστος διατροφής με πρωινό, και 400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ το ανώτερο κόστος διαμονής.

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά χορηγό εταιρεία σε επιστημονικές εκδηλώσεις εξωτερικού είναι:

  • Για την Ευρώπη, έως και δέκα επαγγελματίες Υγείας ανά επιστημονική εκδήλωση.
  • Για τη Βόρεια Αμερική, έως και πέντε επαγγελματίες Υγείας ανά επιστημονική εκδήλωση.
  • Για τον υπόλοιπο κόσμο, έως και πέντε επαγγελματίες Υγείας ανά επιστημονική εκδήλωση.

Ειδικότερα και μόνο για τους ιατρούς, προβλέπεται τουλάχιστον το 20% για εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται από επιστημονικούς φορείς εσωτερικού - εξωτερικού, να είναι ειδικευόμενοι προ-τελευταίου και τελευταίου έτους ειδικότητας καθώς και ειδικευόμενοι που έχουν να παρουσιάσουν ερευνητική εργασία.

Κάθε εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ δύναται να επιχορηγεί τη συμμετοχή του ίδιου επαγγελματία: δύο φορές για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από επιστημονικούς φορείς και νοσοκομεία και δύο φορές για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ στο εσωτερικό, δύο φορές για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από επιστημονικούς φορείς στο εξωτερικό, συν ενεργές συμμετοχές του επαγγελματία.

Η ενεργός συμμετοχή σε επιστημονική εκδήλωση οποιουδήποτε τύπου είναι επί πλέον των ως άνω ορίων, δηλαδή δεν προσμετράται στα, εκ της εγκυκλίου, οριζόμενα όρια.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πόσα κιλά μπορούμε να χάσουμε σε έναν μήνα με ασφάλεια
Θανατηφόρα βακτήρια διψούν για ανθρώπινο αίμα
Οι επιπλοκές στην εγκυμοσύνη είναι πιθανόν να αυξάνουν τους κινδύνους υγείας για δεκαετίες [μελέτη]