Αναληθές χαρακτηρίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) δημοσίευμα για εμπορία οργάνων στην Ελλάδα.

Σε σημερινή ανακοίνωσή τους, οι υπεύθυνοι του Οργανισμού αναφέρουν αναλυτικά τα ακόλουθα:

"Στην Ελλάδα, δεν έχει υπάρξει ποτέ ούτε μπορεί να υπάρξει μεταμόσχευση οργάνου προερχόμενου από εμπόριο οργάνων. Η μεταμόσχευση αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύπλοκη ιατρική πράξη, για την οποία απαιτούνται άρτια επιστημονική γνώση και εμπλοκή πολλών ειδικοτήτων, χειρουργική εξειδίκευση, πολύπλοκες συμβατότητες και σύνθετο και αδιάβλητο ηλεκτρονικό σύστημα κατανομής των οργάνων καθώς και υψηλής ασφάλειας υλικοτεχνικές υποδομές.   

Στη χώρα μας, οι μεταμοσχεύσεις είτε από ζώντα είτε από αποβιώσαντα δότη διεξάγονται μόνο σε Μονάδες Μεταμόσχευσης δημοσίων νοσοκομείων, υπό τον αυστηρό έλεγχο και εποπτεία του Ε.Ο.Μ. και του Υπουργείου Υγείας. Απαιτείται η αγαστή και απρόσκοπτη συνεργασία ενός δικτύου φορέων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που περιλαμβάνει τα νοσοκομεία των δοτών, τις μονάδες μεταμόσχευσης των ληπτών, τα εργαστήρια ιστοσυμβατότητας κτλ. Η κατανομή με βάση το Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών και η ασφαλής μεταφορά των μοσχευμάτων με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ, λαμβάνουν χώρα υπό τη συνεχή επαγρύπνηση και συντονισμό του Ε.Ο.Μ., ο οποίος λειτουργεί επί 24ώρης βάσης. 

Η ελληνική νομοθεσία για την Δωρεά και Μεταμόσχευση οργάνων, είναι σύγχρονη, στιβαρή και πλήρως εναρμονισμένη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ο νέος νόμος 5034/2023 (ιδιαίτερα στα άρθρα 21 και 46) είναι ξεκάθαρος και αυστηρός σε σχέση με την απαγόρευση ανταλλαγμάτων για την δωρεά οργάνων ή την παράνομη αφαίρεση ή/και διακίνηση αυτών. Επίσης, η χώρα μας συμμετέχει αδιαλείπτως και ενεργά, με μόνιμους εκπροσώπους, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεταμόσχευσης Οργάνων (CD-P-TO), που σκοπό, μεταξύ άλλων, έχει την εποπτεία της μη εμπορευματοποίησης της δωρεάς οργάνων στα κράτη-μέλη, την καταπολέμηση της εμπορίας οργάνων και την ανάπτυξη προτύπων βιοηθικής, ποιότητας και ασφάλειας στον τομέα της μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων.

Όλες οι παραπάνω ασφαλιστικές δικλείδες καθώς και οι απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες που απαιτούνται για την αφαίρεση και την επιτυχή μεταμόσχευση, μετά βεβαιότητας αποκλείουν την εμπορία οργάνων ή οποιαδήποτε άλλα «σενάρια», όπως αυτά που επικαλείται η εν λόγω εφημερίδα.

Η Δωρεά Οργάνων αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού, με μοναδικό κίνητρο την ανιδιοτέλεια, τον ανθρωπισμό και την αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο".

Με δεδομένο ότι παρόμοια δημοσιεύματα μπορεί να τρέφουν προκαταλήψεις και να σπιλώνουν την ίδια την ιδέα της φιλαλληλίας και της Δωρεάς Οργάνων, η διοίκηση του ΕΟΜ καλεί τους υπεύθυνους να ανακαλέσουν και ανασκευάσουν άμεσα το σχετικό δημοσίευμα.

"Η νομοθεσία σχετικά με την επιβολή αυστηρών ποινικών κυρώσεων, τόσο για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, όσο και για την, με οποιονδήποτε τρόπο, παρακώλυση των διαδικασιών δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, είναι σαφής", σημειώνουν.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Μυϊκή αδυναμία: Ποιες είναι οι συνέπειες
Νέα θανατηφόρα ασθένεια εξαπλώνεται στην Ιαπωνία
Πώς θα διατηρώ τα επίπεδα ενέργειάς μου υψηλά