Σε ανθρώπους με διαβήτη τύπου 1 οι διακυμάνσεις στο σάκχαρο μπορούν να επηρεάσουν με πολλούς τρόπους τις νοητικές ικανότητές τους, έδειξε νέα έρευνα.

Οι ερευνητές εστίασαν στην ταχύτητα νοητικής επεξεργασίας και στην προσοχή.

Η Laura Germine δήλωσε ότι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνθρωποι διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους στο πώς επηρεάζεται ο εγκέφαλός τους από τη γλυκόζη.

Η ερευνήτρια σημειώνει ότι η έρευνα έδειξε ότι η ελαχιστοποίηση των διακυμάνσεων της γλυκόζης στην καθημερινή ζωή είναι σημαντική για τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας επεξεργασίας.

Χρησιμοποιήθηκαν φορετοί ψηφιακοί αισθητήρες γλυκόζης και νοητικά τεστ μέσω smartphone για να συλλεχτούν στοιχεία 200 ανθρώπων με διαβήτη τύπου 1 καθώς περνούσαν τη μέρα τους.

Για 15 ημέρες συλλέγονταν στοιχεία για το σάκχαρο των συμμετεχόντων κάθε 5 λεπτά. Οι συμμετέχοντες υποβάλλονταν στα τεστ νοητικών ικανοτήτων 3 φορές την ημέρα.

Όπως αναμενόταν, οι νοητικές ικανότητες εξασθενούσαν όταν τα επίπεδα σακχάρου ήταν ή πολύ χαμηλά ή πολύ υψηλά, ανακάλυψε η ερευνητική ομάδα από τη Βοστόνη. Όμως η μείωση παρατηρήθηκε όσον αφορά την ταχύτητα επεξεργασίας και όχι την προσοχή.

Οι ερευνητές εικάζουν ότι η ταχύτητα επεξεργασίας μπορεί να αντιδρά σε γρήγορες αλλαγές από λεπτά σε λεπτό στο σάκχαρο, ενώ η προσοχή θα μπορούσε να επηρεάζεται μόνο από μακροπρόθεσμα υψηλά ή χαμηλά επίπεδα.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι ορισμένοι τόποι ασθενών με διαβήτη τύπου 1 ήταν πολύ περισσότερο ευάλωτοι στην επίδραση της γλυκόζης στην εγκεφαλική λειτουργία.

Εντύπωση προκάλεσε το εύρημα ότι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 1 έτειναν να έχουν κορυφαία γνωστική επίδοση όταν το σάκχαρο ήταν ελαφρώς υψηλότερο από τη φυσιολογική ακτίνα.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Digital Medicine.

Πηγές:
Digital Medicine.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γιατί πονάω στο συκώτι
Πόσο ωφέλιμη είναι η άσκηση καρδιοπαθών με παρακολούθηση εξ αποστάσεως [ελληνική μελέτη]
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]