Παρόλο που η βιομηχανία ανέμενε επί μακρόν την Υπουργική Απόφαση που θα προσδιόριζε το πλαίσιο και θα έδινε τα κίνητρα για τη μετάβαση οικονομικών θεραπειών και μη από τη Θετική λίστα στην Αρνητική, οι ελπίδες έχουν πέσει εν πολλοίς στο κενό. Πληροφορίες λένε ότι από τα 150 περίπου αιτήματα που έχουν υποβληθεί στην ΕΑΑΦΑΧ, που είναι και το αρμόδιο όργανο να εγκρίνει ή να απορρίψει τη μετάβαση ενός σκευάσματος από τη θετική λίστα (συνταγογραφούμενα και αποζημιούμενα φάρμακα) στην Αρνητική Λίστα (συνταγογραφούμενα μη αποζημιούμενα) έχουν πάρει "πράσινο φως" μόλις τα 40. 
 
Πηγές αναφέρουν ότι η ΕΑΑΦΑΧ αιτιολογεί τις απορρίψεις της στη βάση της "διασταλτικής έννοιας του όρου θνησιμότητα" υποστηρίζοντας ότι τα περισσότερα φάρμακα εξ αυτών που έχουν υποβάλει αιτήματα μετάβασης μπορούν να προστατεύσουν τους ασθενείς από θανατηφόρους νόσους. 
 
Ετσι, αιτήματα για αναλγητικά σκευάσματα να μεταβούν στην Αρνητική Λίστα, ή παραδείγματα συνδυασμών βιταμινών με ιχνοστοιχεία απορρίπτονται τη στιγμή μάλιστα που στις κατηγορίες τους υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές επιλογές για τον ασθενή. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, αν δεν βρεθεί άμεσα λύση προστασίας κυρίως των οικονομικών θεραπειών θα αναγκαστούν να αποχωρήσουν από την αγορά. Γεγονός που σημαίνει πολλαπλάσια δαπάνη για τον ασθενή, καθώς η αμέσως επόμενη επιλογή του θα είναι ακριβότερη και άρα μεγαλύτερη η συμμετοχή που πρέπει να καταβάλλει, αλλά και αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης. 
Ως εκ τούτου, τονίζουν οι πηγές μας, είτε πρέπει να τροποποιηθεί η Υπουργική Απόφαση ή να ανατεθεί η αρμοδιότητα του ελέγχου των αιτημάτων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. 

Η Υπουργική Απόφαση

Θυμίζουμε ότι με βάση την Υπουργική απόφαση (15 Φερβουαρίου 2024) "Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(α)οικ.82331/  22.11.2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων» (Β’ 4274), όπως  αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3(α) οικ.79525/15.12.2020 (Β’  5511) απόφαση του  Υπουργού Υγείας " τα κριτήρια μετάβασης είναι :
 
Τα αποζημιούμενα φάρμακα δύνανται να αιτηθούν αλλαγή κατηγορίας σε μη αποζημιούμενα. Εφόσον η ισχύουσα Λιανική Τιμή του προϊόντος είναι χαμηλότερη ή ίση των 10 ευρώ, οι ΚΑΚ καταθέτουν το αίτημά τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ).

Εξαιρούνται της ανωτέρω δυνατότητας τα αποζημιούμενα φάρμακα που σχετίζονται με τη θεραπεία νοσημάτων απειλητικών για τη ζωή, όπως αυτά ορίζονται από  τη λίστα των OECD/Eurostat ως δυνητικά θεραπεύσιμα (treatable mortality), τα φάρμακα που αφορούν σε ογκολογικές ή νευρολογικές ενδείξεις, καθώς επίσης και τα ορφανά φάρμακα. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ) είναι ο οργανισμός που θα γνωμοδοτεί και θα εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τα φάρμακα που κρίνει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για μετάβαση στη λίστα μη αποζημιούμενων φαρμάκων.

Η συγκεκριμένη Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί αρνητικά και για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Για τα αποζημιούμενα φάρμακα που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια και ολοκληρώνουν επιτυχώς τη διαδικασία αλλαγής κατηγορίας σε μη αποζημιούμενα, εφαρμόζεται αύξηση της τιμής παραγωγού (ex-factory) τους έως 15% επί της ισχύουσας τιμής. Η προκύπτουσα τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει α) το μέσο όρο των δύο (2) χαμηλότερων διαφορετικών τιμών της ευρωζώνης ή της μίας χώρας της ευρωζώνης σε περίπτωση που διατίθεται μόνο σε μία χώρα και β) τη Λιανική Τιμή των 10 ευρώ. Για τα γενόσημα φάρμακα: α) η αύξηση στην προκύπτουσα τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% επί της ισχύουσας τιμής, β) η προκύπτουσα Λιανική Τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 ευρώ και γ) η προκύπτουσα τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή του προϊόντος αναφοράς, εφόσον αυτό κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. 

Σε περιπτώσεις που η ισχύουσα Λιανική Τιμή του προϊόντος είναι υψηλότερη από 10 ευρώ, οι ΚΑΚ καταθέτουν το αίτημα απένταξης από τον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων, στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ). Τα εν λόγω προϊόντα που θα ενταχθούν στη λίστα μη αποζημιούμενων φαρμάκων δεν θα έχουν δικαίωμα αύξησης τιμής.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γιατί πονάω στο συκώτι
Πόσο ωφέλιμη είναι η άσκηση καρδιοπαθών με παρακολούθηση εξ αποστάσεως [ελληνική μελέτη]
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]