Στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον τρόπο διαμόρφωσης των προϋπολογισμών στα νοσοκομεία, αναφέρθηκε η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας.

Μιλώντας στο Delphi Economic Forum, η Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη σημείωσε τα ακόλουθα: 

  • Για πρώτη φορά, μετά από 20 χρόνια, τα νοσοκομεία έχουν το σύνολο του προϋπολογισμό τους στην αρχή της χρονιάς και έτσι μπορούν να κάνουν έγκαιρα τον οικονομικό προγραμματισμό του έτους.
  • Ο σχεδιασμός είναι, οι προυπολογισμοί των Νοσοκομείων για το 2025 να υπολογιστούν με βάση τα DRGs, άρα με βάση το παραγόμενο έργο, αντί των παλαιότερων δαπανών.
  • Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), πολύ σύντομα θα αναλάβει την αγορά όλου του φαρμάκου εκ μέρος των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Με την εφαρμογή του νέου μηχανισμού, οι δαπάνες φαρμάκου που θα δημιουργηθούν από 1η Ιουλίου του 2024, δεν θα καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
  • Αναπτύσσεται μία προηγμένη πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα για τη συνδυασμένη αποτύπωση των αναγκών του πληθυσμού, της προσφοράς των υπηρεσιών υγείας, και δεικτών ποιότητας(ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας) για την ανάδειξη κενών στην κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών Υγείας, δημιουργώντας έτσι ένα πλαίσιο για τεκμηριωμένο ανασχεδιασμό της Νοσοκομειακής φροντίδας για τη χώρα με τρόπο αποδοτικότερο και διαφανή.
  • Αναπτύσσεται, επίσης, ένα real-time Πληροφοριακό Σύστημα Ανθρώπινου Δυναμικού για το ελληνικό σύστημα Υγείας εντός του 2024, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Υ., στο πλαίσιο μιας πιο ολοκληρωμένης συνεργασίας για τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας.

"Καθώς γίνεται πολύ συζήτηση στη δημόσια σφαίρα, η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και αφετέρου η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η αποδοτικότητα, η καθολικότητα του δημοσίου συστήματος υγείας με παράλληλη αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας όχι μόνο δεν είναι έννοιες ασύμβατες αλλά αντίθετα άρρηκτα συνδεδεμένες", σχολίασε η κ. Βιλδιρίδη.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πώς μας ωφελεί η αγκαλιά
Yπέρηχος καρδιάς: Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι του
Πού θα γίνουν τη Δευτέρα δωρεάν rapid tests από τον ΕΟΔΥ