Marie Stridborg DDS, MSc MBA in Health

Στη σύγχρονη εποχή, όπου το δημόσιο σύστημα υγείας της Ελλάδας αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις, οι Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) μπορούν να προσφέρουν μια δυναμική λύση, με στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της υγειονομικής φροντίδας. Μέσω της συνεργασίας αυτής, επιδιώκεται η αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης και των πόρων του ιδιωτικού τομέα για την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, όπως η υπερβολική ζήτηση, οι περιορισμένοι πόροι και η ανάγκη για σύγχρονη τεχνολογία, δεν είναι νέα ζητούμενα αλλά συσσωρευτικά δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στο δημόσια υγεία και καθιστούν τις ΣΔΙΤ μια αναγκαία στρατηγική. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο στόχος δεν είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου δημόσιου προσωπικού, αλλά η συμπλήρωση και ενίσχυσή του με νέους πόρους και τεχνογνωσία, ενώ αυτή η συνεργασία μπορεί να αποτελέσει και απάντηση σε ζητούμενα που οι γιατροί και νοσηλευτές του δημοσίου έχουν τακτικά θέσει, όπως η υπερεργασία και η τεχνολογική αναβάθμιση των ελληνικών νοσοκομείων.

Οι ΣΔΙΤ έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα στις Σκανδιναβικές, όπου έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας. Αυτή η εμπειρία προσφέρει πολύτιμα διδάγματα για την Ελλάδα στην πορεία της προς την εφαρμογή ανάλογων στρατηγικών εάν καταφέρουμε να ενσωματώσουμε αυτές τις πρακτικές στο ελληνικό πλαίσιο και έτσι αυτές οι συμπράξεις να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση ειδικών τοπικών αναγκών και προκλήσεων, προσφέροντας παράλληλα πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες και πρακτικές.

Η συμμετοχή των ΣΔΙΤ στον τομέα της υγείας ενδέχεται επίσης να προσφέρει ένα πολύτιμο κίνητρο για την επιστροφή Ελλήνων ιατρών που εργάζονται στο εξωτερικό, αυτό το brain drain που πολύ τακτικά αναζητούμε αλλά στην πράξη σπάνια συναντάμε. Προσελκύοντας επαγγελματίες της Υγείας με υψηλότερα κίνητρα, καλύτερες συνθήκες εργασίας και πρόσβαση σε κορυφαίες ιατρικές τεχνολογίες, οι ΣΔΙΤ μπορούν να βοηθήσουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας στην Ελλάδα, αξιοποιώντας ανθρώπους που λείπουν από την Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ η ταυτόχρονη επαγγελματική τους εμπειρία στο εξωτερικό, δύναται να αποδειχθεί πολύτιμη.

Η επιτυχής υλοποίηση των ΣΔΙΤ απαιτεί διαφάνεια, ώστε να γίνουν καθολικά αποδεκτές, συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και διασφάλιση ότι οι συμπράξεις αυτές θα λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας στο σύνολό της. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι ΣΔΙΤ θα ακολουθούν υψηλά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και ηθικής, προάγοντας μια δίκαιη και προσβάσιμη υγειονομική φροντίδα για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Η υποστήριξη της κοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση μιας τόσο σημαντικής αλλαγής στον τομέα της υγείας και η πρακτική λύσης προβλημάτων θα ενισχύσει τον παράγοντα «εμπιστοσύνη» που αντικειμενικά λείπει από πολλές εκφάνσεις της δημόσιας ζωής.

Σε τελική ανάλυση, η ενσωμάτωση των ΣΔΙΤ στο ελληνικό σύστημα υγείας έχει το δυναμικό να μετασχηματίσει την υγειονομική περίθαλψη μέσω της προώθησης της καινοτομίας, της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της ενίσχυσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι συνεργασίες αυτές μπορούν να φέρουν πολύτιμες διεθνείς εμπειρίες και πρακτικές στην Ελλάδα, προσφέροντας τη δυνατότητα για μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των υγειονομικών προκλήσεων.

Οι προκλήσεις είναι αναμφίβολα πολλές, αλλά οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ΣΔΙΤ για την υγεία στην Ελλάδα είναι ακόμα περισσότερες. Με την κατάλληλη προσέγγιση, προγραμματισμό και υλοποίηση, οι ΣΔΙΤ έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σε μια επαναστατική αλλαγή στον τομέα της υγείας, φέρνοντας στο προσκήνιο την καινοτομία, ενισχύοντας την ποιότητα φροντίδας και προσφέροντας αυξημένη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υγειονομικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Η δέσμευση για διαφάνεια, δικαιοσύνη και συνεργασία θα είναι καθοριστική για την επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς η Ελλάδα κινείται προς μια νέα εποχή στην υγεία. Οι ΣΔΙΤ ανοίγουν τον δρόμο για μια δυναμική μεταμόρφωση, προσφέροντας έναν οδικό χάρτη προς μια πιο βιώσιμη, αποτελεσματική και δίκαιη υγειονομική φροντίδα για το μέλλον. Η καινοτομία, η συνεργασία και η αφοσίωση στην ποιότητα είναι τα κλειδιά για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σήμερα και να χτίσουμε ένα λαμπρό μέλλον για την υγεία στην Ελλάδα.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Αποσύρονται φάρμακα για επιπλοκές τοκετού - ΕΟΦ: Τι πρέπει να γνωρίζουν ασθενείς και γιατροί
2οι Γηριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Γιορτάζοντας την ενεργό και υγιή γήρανση
ΕΟΦ: Χωρίς έγκριση κυκλοφορεί ενέσιμο προϊόν για λιποδιάλυση