Για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Αυστρία, Ελλάδα, Δανία και Πολωνία) καθοδηγούν ολοένα και περισσότερο τους παραγωγούς φαρμάκων να αποθηκεύουν αποθέματα, υπονομεύοντας την αλληλεγγύη της ΕΕ και επιδεινώνοντας τον κίνδυνο ελλείψεων.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Medicines for Europe που αντιπροσωπεύει τις βιομηχανίες γενόσημων φαρμάκων, βιοομοειδών και προστιθέμενης αξίας φαρμάκων σε όλη την Ευρώπη. Τα μέλη της απασχολούν άμεσα 190.000 άτομα σε περισσότερες από 400 βιομηχανίες και 126 τοποθεσίες Ε&Α στην Ευρώπη και επενδύουν έως και το 17% των εσόδων τους σε έρευνα και ανάπτυξη.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι εντολές συσσώρευσης αποθεμάτων εμποδίζουν τους παραγωγούς από την ανακατανομή φαρμάκων σε άλλη χώρα της ΕΕ για την επίλυση μιας έλλειψης. Υπονομεύουν επίσης την οικονομική βιωσιμότητα πολλών εταιρειών που παράγουν φθηνά γενόσημα φάρμακα προσθέτοντας επιπλέον κόστος στις αποθήκες. Αυτό συμβάλλει σε μια ήδη ενοποιημένη αγορά με ολοένα και λιγότερες εταιρείες που εμπορεύονται στην Ευρώπη βασικά φάρμακα.
Στην πράξη, τα εθνικά αποθέματα υπονομεύουν την πρόσβαση σε βασικά φάρμακα στην Ευρώπη. Ένα εξάμηνο απόθεμα σε αντιβιοτικά φάρμακα στη Γερμανία θα ισοδυναμούσε με το ένα τέταρτο της προσφοράς της ΕΕ. Αυτό το απόθεμα αξίας έξι μηνών μπορεί να ισοδυναμεί με τη συνδυασμένη προσφορά που απαιτείται για έντεκα μικρότερα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Η Αρχή Έκτακτης Ανάγκης και Αντιμετώπισης Υγείας (HERA) ανακοίνωσε μια νέα στρατηγική αποθεματικών της ΕΕ η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα επειγόντως.

Η Medicines for Europe αναφέρει ότι:

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί αυστηρά τις εθνικές απαιτήσεις για την αποφυγή δυσανάλογων και εκτεταμένο εθνικό απόθεμα.
• Ο Ευρωπαϊκός Εθελοντικός Μηχανισμός Αλληλεγγύης θα πρέπει να επιτρέπει στους κατασκευαστές να ανακατανέμουν αποτελεσματικά αποθέματα από τη μια χώρα στην άλλη για την αντιμετώπιση μιας έλλειψης. Εννέα στις δέκα ελλείψεις είναι σε ένα κράτος μέλος, σύμφωνα με τη μελέτη Technopolis. Αυτό θα απαιτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια της αγοράς της ΕΕ και μεγαλύτερη χρήση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για τη ζήτηση και την προσφορά που βρίσκονται στα Ευρωπαϊκά Φάρμακα
Τα στρατηγικά αποθεματικά της ΕΕ, που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, θα μπορούσαν να συμφωνηθούν με τους κατασκευαστές, γεγονός που θα μείωνε τις άσκοπες διαγραφές και θα περιόριζε σημαντικά το κόστος για φορολογούμενους. Αυτά τα αποθέματα πρέπει να είναι στοχευμένα, και διαφανή.
Ρυθμιστικές αλλαγές, όπως ηλεκτρονικές πληροφορίες προϊόντων ή ψηφιοποίηση του ρυθμιστικού δικτύου, θα μπορούσαν να υποστηρίξει την ευελιξία της εφοδιαστικής αλυσίδας και ως εκ τούτου θα πρέπει να εισαχθεί.
• Συμπερίληψη της ασφάλειας εφοδιασμού στις πολιτικές αγοράς, όπως στη μελλοντική καθοδήγηση της ΕΕ για την προμήθεια φαρμάκων και προσαρμογές στις πολιτικές τιμών αναφοράς, θα ενθαρρύνουν περισσότερες επενδύσεις στη μεταποίηση.

Πηγές:
https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2024/04/Press-release-Stockpiling-position-paper-15-April-2024.pdf

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Διχασμένη η Ευρώπη στο θέμα της πατέντας των φαρμάκων - Η θέση της Ελλάδας [πίνακας]
Αποσύρονται φάρμακα για επιπλοκές τοκετού - ΕΟΦ: Τι πρέπει να γνωρίζουν ασθενείς και γιατροί
2οι Γηριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Γιορτάζοντας την ενεργό και υγιή γήρανση