Επ ώμου έχουν πάρει τον έλεγχο και την εκκαθάριση των υποβαλλομένων παραστατικών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φαρμάκου, Υλικών και Υπηρεσιών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας τρία συνεργεία. Συγκεκριμένα 

i. Συνεργείο για τον έλεγχο (προετοιμασία των εγγράφων του φακέλου και την επεξεργασία των δεδομένων των υποβαλλόμενων) παραστατικών αναφορικά με τα φάρμακα που εμπίπτουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες που υλοποιεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τα φάρμακα των συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, και αφορούν κλειστούς ή ανοιχτούς προϋπολογισμούς, για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”, ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.). 

ii. Συνεργείο για τον έλεγχο (προετοιμασία των εγγράφων του φακέλου και την επεξεργασία των δεδομένων των υποβαλλόμενων) παραστατικών για τα υλικά ή τις υπηρεσίες για τα οποία πραγματοποιεί διαγωνιστικές διαδικασίες η Αρχή ή όπως η προμήθειά τους ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. 

Toν γενικό έλεγχο όλων των παραστατικών έχει αναλάβει το τρίτο συνεργείο.

Αυτό έχει επωμιστεί την εκκαθάριση των υποβαλλόμενων παραστατικών από τα προηγούμενα συνεργεία, στο οποίο συμμετέχουν αποκλειστικά υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Κάθε τρίμηνο, με σχετική εισήγηση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φαρμάκου, Υπηρεσιών και Υλικών, θα ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής (της ΕΚΑΠΥ), με αναλυτική έκθεση, για τα στοιχεία εκκαθάρισης δαπανών του τριμήνου.

Σε κάθε συνεργείο των περιπτώσεων (i) και (ii) επικεφαλής ορίζεται ο/η Προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης ή Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ο/η οποίος/α θα συνυπογράφει με τον αρμόδιο υπάλληλο το διαβιβαστικό προς το συνεργείο της περ. (iii) προκειμένου να εκδοθεί η πράξη εκκαθάρισης.

Η μετεξέλιξη της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας σε κεντρικό αγοραστή προμηθειών (φαρμάκων, υλικών και υπηρεσιών) για τα νοσοκομεία αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα που έχει θέσει το Υπουργείο Υγείας στον εαυτό του για τα επόμενα χρόνια, αναγνωρίζοντας ότι η επιλογή της αναβάθμισης του ρόλου της ΕΚΑΠΥ από όργανο με περιορισμένες δυνατότητες σε πρωταγωνιστή-αγοραστή και ελεγκτή προμηθειών είναι μονόδρομος, αν θέλει να βάλει τέλος στην κακοδιαχείριση, στις φουσκωμένες έως παραφουσκωμένες παραγγελίες (άρα στις αδικαιολόγητες σπατάλες), στις λανθασμένες παραγγελίες, στις εταιρείες "αλεξιπτωτιστές", κ.λπ. επιτυγχάνοντας αφενός εξοικονόμηση κόστους-δαπάνης, αλλά και συνολικό έλεγχο των εμπλεκομένων (είτε από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό χώρο).

Μία διαδικασία που θα συμβάλλει και στην αποτύπωση των πραγματικών αναγκών των δημόσιων δομών, όπου τα μεν νοσοκομεία θα μπορούν να γνωρίζουν και τις μελλοντικές τους ανάγκες (με μικρές αποκλίσεις) και από την άλλη οι εταιρείες θα μπορούν να κάνουν καλύτερο προγραμματισμό των προϊόντων τους. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ρομποτική χειρουργική για  διαφραγματοκήλη και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Πώς η κλιματική αλλαγή πλήττει την Ευρώπη
Υπερδιπλάσιος ο κίνδυνος Πάρκινσον για αγχώδη άτομα άνω των 50 ετών [μελέτη]