Το φετινό Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας, με τίτλο «Η υγεία του πληθυσμού υπό το πρίσμα  της κλιματικής κρίσης», διοργανώνεται και πάλι από την Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας  (Ε.Ε.Δ.Υ.), με την επιστημονική υποστήριξη του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, και πραγματοποιείται 13–15 Ιουνίου 2024 στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του ΠΑ.Δ.Α. με φυσική  παρουσία. Ταυτόχρονα, το φετινό συνέδριο, εκτός από μία σημαντική επιστημονική συνάντηση,  αποτελεί και μια εορταστική στιγμή, καθώς σηματοδοτεί τα 25 χρόνια διοργάνωσής του. Σε αυτά τα  25 χρόνια, το Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας έχει αναδείξει την εξέλιξη που έχει σημειώσει η  δημόσια υγεία στην Ελλάδα και έχει αποτελέσει πυρήνα συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για την  επιστημονική κοινότητα. 

Με την κλιματική κρίση να αποτελεί στις μέρες μας μια από τις πλέον πιεστικές προκλήσεις που  αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και τις επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία να είναι ορατές και  εκτεταμένες, το Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας 2024 εστιάζει τις εργασίες του στη σύνδεση της  κλιματικής κρίσης με την υγεία του πληθυσμού. Από την άνοδο της θερμοκρασίας και την αυξανόμενη  συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων έως την ανάδυση ασθενειών που σχετίζονται με το κλίμα  και τις διατροφικές ανισότητες, η κλιματική κρίση απειλεί σοβαρά την υγεία και την ευημερία του  πληθυσμού. Θέτοντας τη διεπιστημονική προσέγγιση ως βάση, στο φετινό συνέδριο θα επιχειρηθεί   να εξεταστούν εκτενώς οι προκλήσεις που προκύπτουν από την κλιματική κρίση και ο τρόπος που  αυτές επηρεάζουν την υγεία μας. Επιπλέον, θα συζητηθούν και θα προταθούν δυνατότητες δράσης  και καινοτόμες προσεγγίσεις που μπορούμε να υιοθετήσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις  προκλήσεις και να θωρακίσουμε τη δημόσια υγεία σε μια εποχή κλιματικής αβεβαιότητας. 

Συγκεκριμένα, το φετινό πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει τα εξής θέματα: 

 • Υγεία της Κοινότητας: Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων | Προσυμπτωματικός έλεγχος | Ανιχνευτικά μοντέλα και κοινωνική δικαιοσύνη |  Εμβολιασμός πληθυσμού και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων | Social marketing |  Εκπαίδευση και ενημέρωση κοινού | Εταιρικές πολιτικές για την υγεία και την ευεξία του  ανθρώπινου δυναμικού | Προστασία υγείας γυναικών και παιδιών | Ψυχική υγεία |  Διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων | Υγιής γήρανση 

• Κλιματική αλλαγή και υγεία: Βήματα προς την αειφορία | Μετανάστευση λόγω  κλιματικών αλλαγών | Βιωσιμότητα στη γεωργία | Μικροβιακή αντίσταση | Φυσικές  καταστροφές – Κρίσεις υγείας και ετοιμότητα – Διαχείριση και ανάκαμψη | Βιοποικιλότητα 

• Τεχνολογία και καινοτομία: Ενσωμάτωση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών | Τεχνητή  νοημοσύνη στην υγεία | Προοπτικές και προκλήσεις

• Παγκόσμιες πανδημίες: Διδάγματα και εμπειρίες | Προετοιμασία για μία επόμενη  πανδημία 

• Διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών παροχής υγείας: Κλιματική κρίση και οικονομικά  της υγείας | Οικονομικά της υγείας και πληθυσμιακές ανισότητες | Διατομεακή  συνεργασία 

• Το μέλλον της δημόσιας υγείας: Προς ένα σύγχρονο σύστημα δημόσιας υγείας |  Προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα υγείας | Η χρηματοδότηση των  συστημάτων υγείας | Η συνεισφορά των ασθενών στη διαμόρφωση των πολιτικών για  την υγεία | Συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα | Ο ρόλος και οι προοπτικές της  ιδιωτικής ασφάλισης | Πολιτικές ανάπτυξης και επενδυτικές προτεραιότητες στον  υγειονομικό τομέα  

• Βιώσιμη ανάπτυξη και τουρισμός: Προστασία του περιβάλλοντος | Εκπαίδευση των  τοπικών κοινοτήτων και των τουριστών | Τουρισμός και κοινωνικές, περιβαλλοντικές και  οικονομικές επιπτώσεις | Περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές στον τουρισμό 

Η επιδίωξη του συνεδρίου και φέτος εκτείνεται πέρα από την απλή συζήτηση των θεμάτων του  προγράμματος, στην ανταλλαγή ιδεών, την ενθάρρυνση συνεργασιών και την ανάδειξη βιώσιμων  προτάσεων για την ολιστική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην υγεία του  πληθυσμού. Στις εργασίες του Συνεδρίου, συμμετέχουν όλοι οι σχετιζόμενοι με τη δημόσια υγεία  φορείς, η επιστημονική και η ακαδημαϊκή κοινότητα των ιατρικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς  και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα και των επιστημονικών εταιρειών.  

Περίοδος εγγραφών

Ηλεκτρονικά από 22/3 έως 9/6/2024 & στη Γραμματεία κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου

Για την εγγραφή σας μπείτε στο https://www.publichealthcongress.gr/eggrafes/ 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Σχολή Δημόσιας Υγείας ΠΑ.Δ.Α.

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, Αθήνα.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πώς μας ωφελεί η αγκαλιά
Yπέρηχος καρδιάς: Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι του
Πού θα γίνουν τη Δευτέρα δωρεάν rapid tests από τον ΕΟΔΥ