ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

 

ΘΕΜΑ: «Χάσμα δικαιωμάτων στη μητρότητα: Άνιση μεταχείριση των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών»

 

Καθημερινά χιλιάδες αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωπες με την άνιση μεταχείρισή τους ως προς την χορήγηση αναρρωτικών αδειών, αδειών μητρότητας και ανατροφής τέκνου αλλά και την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο προσδιορίζει διαφορετικές πρακτικές για αυτές σε σχέση με τις μόνιμες εκπαιδευτικούς.

Η εν λόγω άνιση μεταχείριση ξεκινά από την περίοδο ακόμη της εγκυμοσύνης. Οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δικαιούνται αναρρωτική άδεια 15 ημερών (με την πρόβλεψη βέβαια ότι οι αποδοχές δίνονται εφόσον έχουν συμπληρώσει 10ήμερη παροχή εργασίας), τη στιγμή που για τις μόνιμες εκπαιδευτικούς προβλέπεται χορήγηση αναρρωτικής άδειας μηνών ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους αλλά και βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας έως 8 ημερών κατ’ έτος. Με δεδομένο μάλιστα ότι δεν υπάρχει μέριμνα για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς με επαπειλούμενη κύηση, μετά το δεκαπενθήμερο της αναρρωτικής άδειας, ξεκινά γι’ αυτές (κι όχι μόνο) μια βασανιστική περίοδος καθώς, αν παρουσιάσουν προβλήματα, δεν μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη άδεια παρά μόνο συνεχείς μηνιαίες άδειες άνευ αποδοχών έως ότου μπορέσουν να κάνουν χρήση της άδειας κυήσεως (δηλαδή 56 ημέρες πριν την πιθανή ημερομηνία του τοκετού). Μέχρι τότε, δηλαδή, ούτε θα αμείβονται ούτε θα προσμετρώνται σε αυτές ένσημα και μόρια. Και το κυριότερο, μετά τη λήξη της εν λόγω δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας, αν κριθεί αναγκαία η αντικατάστασή τους, δύναται να λυθεί η σύμβασή τους.

Ως προς τη συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, αυτή ορίζεται σε 119 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή 8 εβδομάδες (56 ημέρες) πριν την πιθανή ημέρα τοκετού και 9 εβδομάδες (63 ημέρες) μετά. Όταν για τις μόνιμες εκπαιδευτικούς ορίζεται στους 2 μήνες πριν και 3 μήνες μετά την πιθανή ημερομηνία τοκετού, διάστημα που ισοδυναμεί σε 150 ημέρες.

Δυο μέτρα και δυο σταθμά υπάρχουν και ως προς την άδεια ανατροφής τέκνου. Οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δύνανται να λάβουν άδεια 3,5 μηνών αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας (με τις ίδιες να επισημαίνουν πως αν τύχει να πέσουν μέσα στο καλοκαίρι, οι μήνες αυτοί «χάνονται» και δεν μεταφέρονται), ενώ οι συνάδελφοί τους μόνιμες εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια 9 μηνών. Ενώ εξαιρούνται, επίσης, κι από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, διάρκειας πλέον 9 μηνών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του ν.4997/2022 και αφορούν τόσο στις μόνιμες εκπαιδευτικούς όσο και σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα. Με επιστολές τους, οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, επανειλημμένα έχουν τονίσει: «Ως μητέρες ζητάμε ίσα δικαιώματα, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας στην κρίσιμη αυτή πρώτη ηλικία. Όπως ισχύει σε όλο το δημόσιο τομέα και εφόσον εργαζόμαστε και εμείς στο δημόσιο και μάλιστα με τις ίδιες ακριβώς απαιτήσεις, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξισωθούμε και σε αυτό το πλαίσιο. Επιπλέον, το εργασιακό μας καθεστώς είναι το ίδιο στον τρόπο που επιτελούμε το εκπαιδευτικό μας έργο και αφού το Υπουργείο Παιδείας έχει τις ίδιες εργασιακές απαιτήσεις από εμάς, θα πρέπει να μας παρέχει και τα ίδια προνόμια».

Επιπρόσθετα, βάσει του άρθρου 52 του Υ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν.3801/2009, για τις μόνιμες εκπαιδευτικούς «σε περίπτωση απώλειας του εμβρύου μέχρι την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης πρέπει να χορηγείται […] αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τη σύσταση του θεράποντος ιατρού και τη διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ.», ενώ «σε περίπτωση πρώιμου ή πρόωρου τοκετού που πραγματοποιείται μετά την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και πριν την έναρξη της άδειας κύησης, πρέπει να χορηγείται η τρίμηνη άδεια λοχείας, ανεξάρτητα από την έκβαση του εμβρύου». Ωστόσο, δεν προκύπτει αντίστοιχη πρόβλεψη για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς.

Επειδή από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι υπάρχει άνιση μεταχείριση των αναπληρωτριών εκπαιδευτριών σε σχέση με τις μόνιμες εκπαιδευτικούς. Κι είναι ανεπίτρεπτο αυτό το χάσμα δικαιωμάτων στη μητρότητα που δημιουργεί εκπαιδευτικούς και μητέρες δύο ταχυτήτων. Τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση διατείνεται ότι λαμβάνει μέριμνα για την προστασία της μητρότητας για το σύνολο των εργαζομένων γυναικών.

Επειδή σε μια τόσο ευαίσθητη περίοδο, αυτή της εγκυμοσύνης και της αρχής της μητρότητας, η πολιτεία οφείλει να ενισχύει αντί να δημιουργεί πολύπλευρη ανασφάλεια σε όσες επιλέξουν να αποκτήσουν παιδί.

Επειδή η προστασία της εγκυμοσύνης και της μητρότητας στην εργασία συνδέεται άμεσα με την αρχή της μη διάκρισης λόγω φύλου.

Επειδή η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και η εναρμόνιση της επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής πρέπει να αποδεικνύονται στην πράξη.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθενται να προβούν ως προς τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών και αδειών μητρότητας και ανατροφής τέκνου για την εξίσωση των δικαιωμάτων μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτριών εκπαιδευτικών;
Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσουν ότι καμία αναπληρώτρια εκπαιδευτικός με επαπειλούμενη κύηση δεν θα απολυθεί;
Εξετάζουν το ενδεχόμενο να επεκτείνουν την 9μηνη ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, με πλήρη καταβολή αποδοχών κι ενσήμων, καθώς και με αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους;

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πώς μας ωφελεί η αγκαλιά
Yπέρηχος καρδιάς: Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι του
Πού θα γίνουν τη Δευτέρα δωρεάν rapid tests από τον ΕΟΔΥ