Επαγγελματική απογοήτευση και επαγγελματική εξάντληση (burnout) βιώνει σχεδόν το σύνολο των φαρμακοποιών στην Ελλάδα.

Το 94,3% βιώνουν συναισθηματική εξάντληση και το 74,2% έντονη έλλειψη προσωπικής επιτυχίας. Παρά την πίεση, ωστόσο, 4 στους 5 δηλώνουν πως είναι απίθανο ή μάλλον απίθανο να αλλάξουν επάγγελμα.

Τα παραπάνω προκύπτουν από ελληνική μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy. Η μελέτη υπογράφεται από τους Ηλ. Κατσογιάννη, Ειρ. Μανάρα, Αλ. Πελετίδη, Αγγ. Μπιστράκη, Θ. Κωνσταντινίδη και Χ. Κοντογιώργη.

Σύμφωνα με τη συντακτική ομάδα, οι φαρμακοποιοί της κοινότητας είναι οι πιο προσβάσιμοι επαγγελματίες Υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα, λόγω της πολιτικής ανοικτών θυρών και της διαθεσιμότητας των φαρμακείων. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εξυπηρετούν μεγάλο όγκο ασθενών, να εκτελούν πλήθος συνταγών και να παρέχουν διαρκώς συμβουλές. Η πίεση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης.

Όπως αναφέρουν, στόχος της μελέτης ήταν να μετρηθεί η επίπτωση του φόρτου εργασίας των φαρμακοποιών στην Ελλάδα και να προσδιοριστούν οι παράγοντες που οδηγούν στο burnout.

Συμμετείχαν συνολικά 368 φαρμακοποιοί, εκ των οποίων το 62,5% ήταν γυναίκες και το 79,3% ήταν ιδιοκτήτες των φαρμακείων, το 41% ήταν ηλικίας 31 - 40 ετών και το 29,8% ηλικίας 41 - 50 ετών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ). Χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, με βάση συγκεκριμένο εργαλείο εκτίμησης (ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Maslach).

Από τις απαντήσεις προέκυψαν αναλυτικά τα ακόλουθα:

  • Το 94,3% δήλωσαν πως βιώνουν συναισθηματική εξάντληση σε υψηλό βαθμό.
  • To 99,7% θεωρούν πως έχουν υψηλό βαθμό αποπροσωποποίησης.
  • Το 74,2% έχουν έντονη έλλειψη προσωπικής επιτυχίας.
  • Το 63,9% θεωρούν ως το σημαντικότερο πρόβλημα τις ελλείψεις φαρμάκων.
  • Το 10,7% θεωρούν ως σημαντικότερη τη γραφειοκρατία.
  • Το 7,7% αναφέρουν ως πιο σημαντικό τον ανταγωνισμό σε σχέση με τις τιμές των μη φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι φαρμακοποιοί που δίνουν έμφαση στις ελλείψεις φαρμάκων, εμφανίζουν και υψηλότερα "σκορ" στην επαγγελματική εξουθένωση.

Παρά τα προβλήματα, ωστόσο, το 84,2% των συμμετεχόντων χαρακτήρισε "απίθανο" ή "μάλλον απίθανο" να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πώς μας ωφελεί η αγκαλιά
Yπέρηχος καρδιάς: Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι του
Πού θα γίνουν τη Δευτέρα δωρεάν rapid tests από τον ΕΟΔΥ