«Σύμφωνα με το φετινό θέμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ψυχικής Υγείας, θέλω να τονίσω την προστιθέμενη αξία της διάσπασης των στεγανών και της προώθησης της πραγματικής συνεργασίας. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνεργαστούν για να εργαστούν για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας για όλους. Η συνεργασία αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας — απαραίτητη τόσο για την ψυχική όσο και για τη σωματική υγεία», δήλωσε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου.

«Η διασφάλιση της στήριξης που χρειάζονται οι άνθρωποι απαιτεί επίσης σημαντικές επενδύσεις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Συμπληρώνοντας άλλες δράσεις, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα ότι έχουμε δεσμεύσει 11 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα EU4Health για μια νέα δράση με σκοπό τον εντοπισμό ελλείψεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων, από κοινού με τον ΠΟΥ/την Ευρώπη».

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της δήλωσης της Στέλλας Κυριακίδου:

«Η ψυχική υγεία και η σωματική υγεία αποτελούν εξίσου σημαντικές συνιστώσες της συνολικής υγείας. Πρόκειται για βασική αρχή στην οποία βασίζεται η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας για την ψυχική υγεία, η οποία δρομολογήθηκε τον Ιούνιο του 2023. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να αναλογιστούμε σχετικά με το πού βρισκόμαστε με αυτή την προσέγγιση και τι υλοποιήσαμε.

Η πανδημία COVID-19, ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, η κλιματική αλλαγή, το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και οι οικονομικές δυσχέρειες είχαν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. Αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά με προϋπάρχουσες προκλήσεις ψυχικής υγείας. Το 2022, πάνω από 1 στα 2 άτομα θεωρήθηκε ότι διέτρεχαν κίνδυνο κατάθλιψης σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ψυχική δυσφορία συνεπάγεται επίσης υψηλό οικονομικό κόστος και αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 4 % του ΑΕΠ.

Η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας για την ψυχική υγεία έχει ως στόχο να σπάσει το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία και να κάνει θετική διαφορά σε κάθε πολίτη. Για τη διασφάλιση της καλής ψυχικής υγείας, προωθούμε έγκαιρες παρεμβάσεις και έγκαιρη στήριξη όποτε χρειάζεται, αυξάνοντας παράλληλα την κατανόηση και την αποδοχή. Συνεργαζόμαστε στενά με τις εθνικές αρχές για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τον στιγματισμό και τις διακρίσεις, οι οποίες θα υποβληθούν αργότερα εντός του τρέχοντος έτους. Δημοσιεύσαμε επίσης ένα αποθετήριο βέλτιστων και ελπιδοφόρων πρακτικών στηδιαδικτυακή πύλη βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ για να εμπνεύσουμε και να ενθαρρύνουμε την αμοιβαία μάθηση.

Ωστόσο, η διασφάλιση της στήριξης που χρειάζονται οι άνθρωποι απαιτεί επίσης σημαντικές επενδύσεις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Συμπληρώνοντας άλλες δράσεις, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα ότι έχουμε δεσμεύσει 11 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα EU4Health για μια νέα δράση με σκοπό τον εντοπισμό ελλείψεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων, από κοινού με τον ΠΟΥ/την Ευρώπη. Για την καθοδήγηση των επενδύσεων, ο ΠΟΥ θα δημοσιεύσει σύντομα έκθεση σχετικά με τις εθνικές ανάγκες, προκλήσεις και εμπόδια, η οποία θα τροφοδοτήσει τους εθνικούς διαλόγους πολιτικής και την ανάπτυξη ικανοτήτων για τις χώρες της ΕΕ.

Γνωρίζουμε επίσης τις σημαντικές πιέσεις που ασκούνται στο εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, δρομολογήσαμε ένα νέο έργο EU-PROMENS ύψους 9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ενός πολυτομεακού προγράμματος κατάρτισης για επαγγελματίες του τομέα της υγείας και άλλους επαγγελματίες, όπως εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και όσους εργάζονται σε φυλακές και κέντρα κράτησης ανηλίκων. Περίπου 120 επαγγελματίες από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, θα εκπαιδευτούν για να στηρίξουν μια πραγματικά ολοκληρωμένη προσέγγιση της ψυχικής υγείας. Διαθέτουμε επίσης επιπλέον 10 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ψυχικής υγείας ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά και οι πρόσφυγες.

Ένα νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο παρακολούθησης επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου και της υλοποίησης των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της ανακοίνωσης και της εφαρμογής της από τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με το φετινό θέμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ψυχικής Υγείας, θέλω να τονίσω την προστιθέμενη αξία της διάσπασης των στεγανών και της προώθησης της πραγματικής συνεργασίας. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνεργαστούν για να εργαστούν για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας για όλους. Η συνεργασία αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας — απαραίτητη τόσο για την ψυχική όσο και για τη σωματική υγεία.

Ας αναγνωρίσουμε, ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια αυτής της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ψυχικής Υγείας, τα σημαντικά βήματα που έχουμε ήδη λάβει από κοινού και κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας προς το σημαντικό έργο που εξακολουθεί να μας περιμένει».

Πηγές:
euro2day

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Δυσαρεστημένοι οι Γερμανοί από το σύστημα υγείας της χώρας τους [έρευνα]
Ρομποτική χειρουργική για  διαφραγματοκήλη και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Πώς η κλιματική αλλαγή πλήττει την Ευρώπη