Αντιπροσωπεία φοιτητών της ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ. συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκο Νίτσα, για ζητήματα που απασχολούν τους αυριανούς λειτουργούς της υγείας. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του συλλόγου φοιτητών ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έθεσαν επί τάπητος το θέμα της υπουργικής απόφασης που αφορά στη «συγκρότηση της εθνικής επιτροπής επιλογής για έναρξη ειδικότητας» ζητώντας να ανακληθεί άμεσα. Όπως επεσήμαναν  «…συμφωνήσαμε ότι είναι ανάγκη να διορθωθεί η διαχρονική παθογένεια του ΕΣΥ, με τις μεγάλες λίστες αναμονών για διορισμό σε ειδικότητα. Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει αφού προηγηθεί διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (εκπροσώπους φοιτητών, διοικήσεις σχολών, ιατρικών συλλόγων και Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου). Με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκο Νίτσα ανανεώσαμε το ραντεβού μας, διατηρώντας ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας στην κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων των φοιτητών Ιατρικής αλλά και των νέων συναδέλφων.

Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει την κάλυψη του 20% των θέσεων για ειδικότητες, υψηλής ζήτησης, με αναμονή διορισμού μεγαλύτερη του ενός έτους, μέσω διαδικασίας αξιολόγησης, με τα κριτήρια που προβλέπονται από τη συγκεκριμένη Εγκύκλιο (50% από Γραπτή Εξέταση + 50% από Βαθμό Πτυχίου) να την καθιστούν βαθιά προβληματική («Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Εθνική Επιτροπή Επιλογής για έναρξη Ειδικότητας, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)» (αρ. πρωτ.: Α1β/Γ.Π. οικ. 25299). Ο Βαθμός Πτυχίου σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο για αμεσότερη έναρξη ειδικότητας. Δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμος για τις κατά τόπους Ιατρικές Σχολές της χώρας ή ακόμα και του Εξωτερικού (όπου φοιτούν χιλιάδες Έλληνες), καθώς δεν υπάρχει κοινό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, δεν υπάρχει κοινός τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει κοινός τρόπος εξέτασης των μαθημάτων αλλά και των Κλινικών Ασκήσεων. Κάθε Ιατρική Σχολή, ακόμα και κάθε Εργαστήριο ή Κλινική στην ίδια σχολή θέτουν διαφορετικά κριτήρια βαθμολόγησης. Είναι γνωστό άλλωστε ότι σε κάποιες Ιατρικές Σχολές παρατηρούνται καλύτερες βαθμολογικές επιδόσεις σε σχέση με κάποιες άλλες Ιατρικές Σχολές. Παράλληλα, τίθενται σημαντικά ερωτήματα επι της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, καθώς δεν αναφέρεται πουθενά τι θα γίνει με τους νέους Ιατρούς που δεν επιτύχουν στις εξετάσεις ή τις ειδικότητες που επιθυμούν, τι θα γίνει με τους νέους Ιατρούς που έρχονται από Ιατρικές Σχολές του Εξωτερικού, τι θα γίνει με τους νέους Ιατρούς που έχουν αποφοιτήσει πριν την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης. Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. 

Από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τονίστηκε η αναγκαιότητα αλλαγής του αναχρονιστικού τρόπου έναρξης ειδικότητας αλλά και η διαφωνία ως προς την Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία εισαγάγει νέα κριτήρια για το 20% των θέσεων που προκύπτουν για έναρξη ειδικότητας ενώ το υπόλοιπο 80% θα συνεχίσει να υπάρχει με το ισχύον καθεστώς

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του ΙΣΘ Νίκος Νίτσας «το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου στην επόμενη συνεδρίαση του θα συζητήσει διεξοδικά το ζήτημα ώστε να διαμορφωθούν συγκεκριμένες προτάσεις. Οι δε επιφυλάξεις του ιατρικού κόσμου εδράζονται στα κριτήρια, ένα εκ των οποίων είναι κατά 50% ο βαθμός πτυχίου ιατρικών σχολών (εσωτερικού και εξωτερικού) καθώς επίσης και η «Αθηνοκεντρική» στελέχωση της σχετικής επιτροπής (τα 9 μέλη της επιτροπής από τα… 14 προέρχονται από την πρωτεύουσα)»

Σε κάθε περίπτωση η ιατρική κοινότητα αιφνιδιάστηκε με την ΚΥΑ και ζητά οι όποιες μεταρρυθμίσεις και θεσμικές αλλαγές να είναι αποτέλεσμα συναίνεσης με μεταβατική περίοδο διότι επηρεάζουν κρίσιμα το παρόν και το μέλλον των νέων γιατρών και κατά συνέπεια και των ασθενών. Όπως τόνισε ο κ Νίτσας «Το στοίχημα είναι να επιστρέψουν οι συνάδελφοι από το εξωτερικό όχι να στείλουμε κι άλλους εκεί…».

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γιατί πονάω στο συκώτι
Πόσο ωφέλιμη είναι η άσκηση καρδιοπαθών με παρακολούθηση εξ αποστάσεως [ελληνική μελέτη]
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]