Ένας στους επτά ασθενείς δηλώνει μη ικανοποιημένος από τους χρόνους αναμονής στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, αλλά τρεις στους πέντε δηλώνουν που εξυπηρετήθηκαν σχετικά σύντομα.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Cureus και υπογράφεται από τους Στέφανο Καρακόλια, Χριστίνα Γεωργή και Βασίλειο Γεωργή από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

Στην έρευνα συμμετείχαν 201 ασθενείς, οι οποίοι είχαν εξυπηρετηθεί από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ στην Αττική. Κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο ικανοποίησης από την επίσκεψή τους σε φαρμακεία από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023.

Εκτός από τους ίδιους τους ασθενείς, στην έρευνα συμμετείχαν και συνοδοί τους, οι οποίοι συχνά προμηθεύονται τα φάρμακα, καθώς πολλοί ασθενείς δεν είναι σε θέση να πάνε οι ίδιοι στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Όπως αναφέρει η συντακτική ομάδα, οι ασθενείς φαίνονται ικανοποιημένοι γενικά από τα δημόσια φαρμακεία. Μάλιστα, ο επαγγελματισμός των φαρμακοποιών, ο σεβασμός που έχουν οι ασθενείς από αυτούς και οι πληροφορίες και οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τους φαρμακοποιούς, έλαβαν πολύ υψηλή βαθμολογία.

Από την άλλη, οι παράμετροι αφορούσαν τις πληροφορίες που έλαβαν οι ασθενείς από τους φαρμακοποιούς για τη συνολική βελτίωση της υγείας τους, είχαν τη χαμηλότερη βαθμολογία, φανερώνοντας εμφανή υστέρηση στον τομέα των ιατρικών συμβουλών.

 Ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση

  Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα
Αντιμετωπίστηκαν ανησυχίες και θέματα υγείας 43,3% 32,3%
Είχα επαγγελματική αντιμετώπιση 43,3% 40,8%
'Ελαβα επαρκή πληροφόρηση 14,9% 42,8%
Οι φαρμακοποιοί διέθεσαν επαρκή χρόνο 19,4% 28,9%
Έλαβα εξηγήσεις για τη λήψη της θεραπείας 21,9% 24,9%
Ενθαρρύνθηκα για την επιτυχία της θεραπείας 26,9% 17,9%
Ο χρόνος αναμονής ήταν ικανοποιητικός 37,8% 25,9%
Γενική ικανοποίηση από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ 46,8% 31,3%

Καθοδηγητικοί

Η χαμηλότερη μέση βαθμολογία ήταν 3,24 και αφορούσε το ερώτημα εάν ο φαρμακοποιός έδωσε χρήσιμες συμβουλές για τη διαχείριση της γενικότερης κατάστασης της υγείας. 

Η υψηλότερη ήταν 4,22 και αφορούσε το ερώτημα εάν ο φαρμακοποιός ήταν επαγγελματίας από κάθε άποψη.

Όλοι οι μέσοι όροι ήταν σαφώς πάνω από 3, με τον συντελεστή "χρόνος αναμονής" να λαμβάνει τιμή 3,72 και η συνολική ικανοποίηση από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ να έχει μέση βαθμολογία 3,97.

Οι συντάκτες της έρευνας τονίζουν πως, χωρίς καμία αμφιβολία, οι ασθενείς αναμένουν από τους φαρμακοποιούς να είναι πιο καθοδηγητικοί. Αυτό απαιτεί να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο, να υπάρχει ειδική εκπαίδευση και οργανωτικές παρεμβάσεις.

Σημειώνουν πως τα φαρμακεία είναι - κατά κύριο λόγο - είναι επιφορτισμένα με τη χορήγηση φαρμάκων. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχουν αποκτήσει τον αναβαθμισμένο ρόλο της παροχής πιο ολοκληρωμένης φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της υγείας, της εκπαίδευσης και της πρόληψης.

Ο ρόλος τους είναι σημαντικός και στην έκβαση της θεραπείας, καθώς προηγούμενη έρευνα έδειξε ότι η ικανοποίηση των ασθενών επηρεάζει θετικά τη συμμόρφωσή τους στη θεραπεία και βελτιώνει τα αποτελέσματά της.

Σύμφωνα με τη συντακτική ομάδα, οι ασθενείς βαθμολόγησαν υψηλά όλες τις πτυχές των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Απάντηση ΑΣΕΠ σχετικά με τις καθυστερήσεις στην επιλογή διοικητών Υγείας
Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης - Συνάντηση με τον Δ. Βαρτζόπουλο
Σε άνοδο τα περιστατικά καρκίνου του πέους