Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, στην οποία τονίζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην πολιτική της ΕΕ για την υγεία κατά την τελευταία τετραετία, προς όφελος των πολιτών της ΕΕ και παγκοσμίως.

Η έναρξη αυτής της θητείας χαρακτηρίστηκε από τη μεγαλύτερη πανδημία ενός αιώνα, η οποία προκάλεσε ανθρώπινο πόνο σε παγκόσμια κλίμακα και έθεσε σε δοκιμασία τα συστήματα δημόσιας υγείας στο όριο.

Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 κατέδειξε επίσης τι μπορεί να επιτύχει η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η αποφασιστική δράση της ΕΕ. Χάρη στη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια, όλοι οι πολίτες της ΕΕ είχαν ταυτόχρονα πρόσβαση σε εμβόλια κατά της νόσου COVID που σώζουν ζωές υπό τους ίδιους όρους. Αυτό συνέβαλε στην αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού και στη διάσωση εκατομμυρίων ζωών.

Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ επέτρεψε στις οικονομίες και τις κοινωνίες να ανοίξουν εκ νέου με ασφάλεια, ενώ το SURE βοήθησε περισσότερους από 31 εκατομμύρια εργαζομένους να ξεπεράσουν τον οικονομικό αντίκτυπο.

Καθώς οι πανδημίες δεν γνωρίζουν σύνορα, η συνεργασία και η αλληλεγγύη μας επεκτάθηκαν επίσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέσω της προσέγγισής μας «Ομάδα Ευρώπη», η ΕΕ έγινε ο μεγαλύτερος χορηγός εμβολίων μέσω του COVAX και παρείχε στήριξη έκτακτης ανάγκης ύψους σχεδόν 54 δισ. EUR σε χώρες εταίρους.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας αναδείχθηκε εν μέσω της πανδημίας ως αναγκαία για τη διατήρηση της ανθεκτικότητας της ΕΕ και τη συμβολή στην κοινωνική ευημερία, τη στρατηγική αυτονομία και τη γεωπολιτική σταθερότητα της Ευρώπης. Βασίστηκε στην εμπειρία της κρίσης COVID-19 και ανταποκρίθηκε στις σαφείς εκκλήσεις των πολιτών για ισχυρότερη παρουσία της ΕΕ στη δημόσια υγεία.

Το όραμα για την Ένωση Υγείας, το οποίο παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2020, είναι να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη είναι καλύτερα προετοιμασμένα να ανταποκριθούν από κοινού σε μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας, στηρίζοντας παράλληλα σύγχρονες και καινοτόμες πολιτικές υγείας για όλους τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ. Υποστηριζόμενοι από σημαντική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα EU4Health, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας μετουσιώθηκαν γρήγορα σε απτά αποτελέσματα.

Με την ανάληψη περισσότερων δράσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας έχει παραδώσει μέχρι σήμερα:

Ισχυρότερα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας, για την καλύτερη αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων

Σήμερα, η ΕΕ είναι καλύτερα εξοπλισμένη για την πρόβλεψη, την προετοιμασία και την αντιμετώπιση κάθε σοβαρής απειλής κατά της υγείας. Αυτό οφείλεται σε ένα ισχυρότερο νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής ασφάλειας, στην ενίσχυση των οργανισμών υγείας της ΕΕ και στη δημιουργία της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA).

Ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα για όλους τους πολίτες

Η προτεινόμενη φαρμακευτική μεταρρύθμιση της ΕΕ θα παράσχει σε επιπλέον 70 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ πρόσβαση σε νέα φάρμακα, διατηρώντας παράλληλα έναν ανταγωνιστικό φαρμακευτικό τομέα στην Ευρώπη.

Η μεταρρύθμιση επικεντρώνεται στις ανάγκες των πολιτών της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν πρόσβαση στο φάρμακο που χρειάζονται, όταν το χρειάζονται, οπουδήποτε και αν ζουν και ανεξάρτητα από την ασθένειά τους. Η μεταρρύθμιση αυτή θα βελτιώσει επίσης τη διαθεσιμότητα φαρμάκων κρίσιμης σημασίας με τον καθορισμό μιας σειράς μέτρων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων.

Πηγές:
euro2day

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ρομποτική χειρουργική για  διαφραγματοκήλη και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Πώς η κλιματική αλλαγή πλήττει την Ευρώπη
Υπερδιπλάσιος ο κίνδυνος Πάρκινσον για αγχώδη άτομα άνω των 50 ετών [μελέτη]