Στις τελευταίες ευρωπαϊκές θέσεις βρίσκεται η Ελλάδα σε δαπάνες πρόληψης.

Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από έκθεση της Eurostat η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα και αφορά στοιχεία του 2021.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, οι δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες προληπτικής φροντίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2021 αντιπροσώπευαν το 6% των συνολικών δαπανών για την Υγεία.

Το 2019 και το 2020 αντιστοιχούσε σε 2,9% και 3,5% αντίστοιχα. Αυτή η αύξηση αντανακλά τον αντίκτυπο των μέτρων προληπτικής φροντίδας που ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην κατηγορία "Προγράμματα εμβολιασμού" που περιλαμβάνει εκστρατείες εμβολιασμού που ξεκίνησαν το 2021.

Γενικά, η προληπτική φροντίδα στοχεύει στην αποφυγή ή τη μείωση του αριθμού ή της σοβαρότητας τραυματισμοί και ασθένειες, συνέπειες και επιπλοκές.

Τα υψηλότερα ποσοστά δαπανών προληπτικής φροντίδας καταγράφηκαν στην Αυστρία (10,3% των συνολικών δαπανών για την υγεία), στη Δανία (8,9%) και στην Ολλανδία (8,7%).

Αντίθετα, το χαμηλότερο μερίδιο καταγράφηκε στη Μάλτα (1,2%), ακολουθούμενη από τη Σλοβακία (1,6%) και την Πολωνία (2,1%).

Σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού, το 2021, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι δαπάνες προληπτικής φροντίδας ήταν υψηλότερες στην Αυστρία (566,4 € ανά κάτοικο), τη Δανία (555,1 €) και την Ολλανδία (476,9 €).

Το χαμηλότερο ήταν στην Πολωνία (20,6 €), τη Σλοβακία (23,0 €) και τη Βουλγαρία (28,7 €).

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης - Συνάντηση με τον Δ. Βαρτζόπουλο
Σε άνοδο τα περιστατικά καρκίνου του πέους
Περισσότερα Κέντρα Υγείας, με λιγότερο προσωπικό [πίνακες]