Μικτή εικόνα εμφάνισε η αιμοδοσία στην Ελλάδα το πρώτο φετινό τρίμηνο έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, με τον Μάρτιο του 2024 να κάνει μεγάλη βουτιά, η συλλογή αίματος. 

Συγκεκριμένα, πέρυσι τον Ιανουάριο συλλέχθηκαν 43.706 μονάδες αίματος και το φετινό αντίστοιχο μήνα 44.070. Τον Φεβρουάριο από την άλλη, η συλλογή αίματος ανήλθε στις 42.946 και τον ίδιο μήνα φέτος έφτασε τις 50.234. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Μάρτιος, όπου πέρυσι συγκεντρώθηκαν  64.017 μονάδες αίματος και φέτος έπεσε στις 46.961 μονάδες .

Στοιχεία 2023

Η Χώρα το 2023 συγκέντρωσε  570.974 μονάδες αίματος εκ των οποίων 550.974 μονάδες συλλέχθηκαν από την κοινωνία των πολιτών (εθελοντές και μη) και 20.000 μονάδες παραλάβαμε από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό, αποκλειστικά για τους ασθενείς με Μεσογειακή αναιμία. 

Από τις 550.974 μονάδες αίματος που συγκεντρώθηκαν το 2023 , οι 378.904 μονάδες συγκεντρώθηκαν από Εθελοντές Αιμοδότες δηλαδή το 68,7% της συνολικής συλλογής αίματος .  

Συμπληρωματικά συγκεντρώθηκαν ως αίμα αντικατάστασης 172.449 μονάδες , ήτοι 15.624 μονάδες, λιγότερες από το 2022 ( δηλ. 15.624 συγγενείς ή φίλοι των ασθενών δεν χρειάστηκαν να δώσουν αίμα για αυτούς και καλύφθηκαν από του εθελοντές). Το αίμα αντικατάστασης διαμορφώθηκε στο ποσοστό του 31,3% από 35% το 2022.

Παράλληλα η εξάρτηση από το αίμα αντικατάστασης δηλαδή το αίμα που προέρχεται από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των ασθενών φαίνεται ότι μειώνεται σημαντικά. Από το 2017 έως και το 2023 παρατηρείται διαρκής αύξηση του εθελοντικού αίματος ενώ στον αντίποδα με συνεχή μείωση είναι το αίμα αντικατάστασης.

Οι ανάγκες της Χώρας για την φροντίδα των ασθενών με Μεσογειακή αναιμία και τις άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες ανήλθαν σε 100.000 μονάδες αίματος το 2022 , που αντιστοιχούν σε 2100 ασθενείς . Λόγω του ότι, όμως στην Χώρα μας δεν έχει εμπεδωθεί η συνείδηση του σταθερού αιμοδότη με συνέπεια και διάρκεια αναγκαζόμαστε να εισάγουμε αίμα από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό, αλλά και οι εισαγόμενες ποσότητες μειώνονται στο χρόνο. Το 2017 οι εισαγωγές ήταν 24.341 μονάδες και πέρυσι 20.000 μονάδες.

Μεταγγίσεις στην Ελλάδα το 2023

Στην χώρα μας το 2023 έγιναν συνολικά 509.472 μεταγγίσεις Αίματος , εκ οποίων οι 98605 μονάδες μεταγγίστηκε σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες και 347.401 μονάδες αίματος σε όλα τα άλλα περιστατικά στα Δημόσια Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ενώ οι μεταγγίσεις στις ιδιωτικές κλινικές ανήλθαν σε 63.466 μονάδες. 

Τα είκοσι καλύτερα νοσοκομεία με κριτήριο τον αριθμό των μονάδων αίματος που συλλέγουν , είναι τα κάτωθι:  

Με κριτήριο το ποσοστό του Εθελοντικού αίματος που συλλέγουν , τα είκοσι νοσοκομεία με τις καλύτερες επιδόσεις, είναι


Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι 41 Νοσοκομεία της Ελλάδος έχουν ποσοστό Εθελοντικού Αίματος πάνω από τον μέσο όρο της Χώρας ( 68,77%). 

Το νησί με τη μεγαλύτερη συλλογή αίματος από εθελοντές

Η καλή εικόνα της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων, οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στις εξαιρετικές επιδόσεις των κατοίκων της Νήσου της Κέρκυρας , που είναι ένα αιμοδοτικό παράδειγμα προς μίμηση. Στην Κέρκυρα συλλέχθηκαν 121,76 μονάδες ανά 1000 κατοίκους , 50,87 μονάδες εθελοντικού αίματος ανά 1000 κατοίκους, που ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσον όρον της Χώρας και το ποσοστό του εθελοντικού αίματος ανήλθε στο 71, 67 % για το 2023.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Νέα θανατηφόρα ασθένεια εξαπλώνεται στην Ιαπωνία
Πώς θα διατηρώ τα επίπεδα ενέργειάς μου υψηλά
Αλήθειες και ψέματα για την αφυδάτωση