'Καυτό' προβλέπεται το καλοκαίρι για τις φαρμακευτικές που κατάφεραν να εγκρίνουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) το εμβόλιό τους που θα χρησιμοποιηθεί για τη νέα γρίπη.

Ο ανταγωνισμός είναι έντονος μεταξύ της Novartis, GlaxoSmithKline και Baxter, που έχουν ξεκινήσει τις έρευνές τους από τη γρίπη των πτηνών και την επεκτείνουν στη γρίπη των χοίρων.

Οι δύο πρώτες, χρησιμοποιούν ενισχυτικό που προβλέπει την αντιμετώπιση πιθανής μετάλλαξης, οπότε ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι ακόμη σκληρότερος.

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα υπάρξει εμβόλιο για να προστατευθούν οι ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, ώστε να ανακοπεί ενδεχόμενη πανδημία…