Και μετά από όλες τις διαβουλεύσεις για το φιάσκο της πανδημία της γρίπης, το Συμβούλιο της Ευρώπης, κατέληξε σε νέα συμπεράσματα.

Διαπίστωσε λοιπόν σοβαρά μειονεκτήματα στη διαφάνεια λήψης αποφάσεων, διατύπωσε σκεπτικισμό για την επιρροή της φαρμακευτικής βιομηχανίας στη λήψη αποφάσεων και ζήτησε μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά και προστασία της δημόσιας υγείας από 'ψυχολογική βία εννόμων συμφερόντων'.

Και ζήτησε να συγκροτηθεί δημόσιο ταμείο που θα υποστηρίξει την ανεξάρτητη έρευνα, μελέτες και συμβουλές ειδικών, με πιθανή χρηματοδότηση από υποχρεωτική συμμετοχή της φαρμακευτικής βιομηχανίας.