Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας 36/2005 περί διευκόλυνσης της μετακίνησης των εργαζομένων μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητήθηκε σε προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και των τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι με τον Γ.Γ της Europe-wcpt κύριο David Gorria.

Ο τελευταίος βρέθηκε στη χώρα μας μετά από πρόσκληση του Πανελλήνιου Συλλόγου φυσικοθεραπευτών. Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο ΠΣΦ, πρότεινε μεταξύ άλλων στον David Gorria να φιλοξενήσει στην Ελλάδα την συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών χωρών, το 2020.