Υπενθύμιση, ότι σήμερα λήγει η ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 38 θέσεις Φυσικοθεραπείας πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών. Θέσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Β΄κύκλος) σε 19 Δήμους - θύλακες υψηλής ανεργίας.

Υποχρεωτικά προσόντα για φυσικοθεραπευτές/τριες:

• Πτυχίο φυσικοθεραπείας ημεδαπής ή αλλοδαπής

• Άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή

• Ταυτότητα μέλους ή Βεβαίωση του Π.Σ.Φ.