Πολλές περικοπές μαζεύτηκαν και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) ζητά εξηγήσεις από τον ΕΟΠΥΥ.

Πιο συγκεκριμένα:

Γίνονται περικοπές σε γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας, οι οποίες έχουν θεωρηθεί από τους ελεγκτές Ιατρούς σε προθεσμία που υπερβαίνει τις 10 ημέρες που ναι μεν έθετε ως περιθώριο θεώρησης ο παλιός ΕΚΠΥ, δε θέτει όμως ο νέος ΕΚΠΥ.
Γίνονται περικοπές σε γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας, οι οποίες εκτελέστηκαν από τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές και αφορούσαν περιστατικά ειδικών περιπτώσεων ή κατ΄ οίκον, επειδή συνταγογραφήθηκαν από ιδιώτες γιατρούς.
Γίνονται περικοπές σε γνωματεύσεις φυσικοθεραπείας, οι οποίες αφορούν παθήσεις, για τις οποίες σύμφωνα με την ερμηνεία των υπαλλήλων του Οργανισμού, δεν προβλέπεται παροχή φυσικοθεραπείας.

Αναμένει την απάντηση.