Φυσίατρος Δρ. Κωνσταντίνα Πετροπούλου
Διευθύντρια Tμήματος Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Β' Κλινική Αποκατάστασης στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων