ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΣ Θ. ΠΕΡΓΑΝΤΑ

Μεσολογγίου 46 (όπισθεν ΟΤΕ Ν. Ιωνίας)
142 31 Ν. Ιωνία, Αθήνα
Τηλ. (210) 27.72.430 - (210) 27.59.741
Fax: (210) 27.70.135

Website: www.perganda.gr