Συντονιστής διευθυντής καρδιο-θωρακοχειρουργός  στο Γ. Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών "Η Αγία Σοφία".